Πρόταση νόμου, Υπουργείο Οικονομικών.Αφορά και τον ΟΑΣΑ.Λέτε να έχουμε καμιά καινούρια Κ.Υ.Α. στις 31/12/12 ;
Λέτε να είναι ΜΟΥΦΑ;
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 11Μέτρα προστασίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 
Πρόταση νόμου Υπουργείο Οικονομικών

Με το άρθρο 11 Προβλέπεται η δυνατότητα κ.υ.α. για την ρύθμιση προ βλημάτων σε κλάδους ή ειδικότητες οδηγών - τεχνικού του π.δ. 168/ 2007 (Α΄ 209) ή συνταξιοδοτούνται με βά ση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/ 1991 (Α΄ 185), καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν α νάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 80% και ά νω. Επίσης, εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συντα ξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω». 
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver