Αυστηρές προϋποθέσεις για το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στις ΔΕΚΟΑθήνα
Εγκύκλιο για τις αποδοχές του προσωπικού των ΔΕΚΟ και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας.
  Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2013 δεν είναι δυνατή η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε οποιαδήποτε κατηγορία προσωπικού των παραπάνω φορέων εάν δεν προηγηθεί υπουργική απόφαση.
Όπως σημειώνεται, από 1-1-2013 έως και 30-6-2013 είναι ενεργή η εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης καθορισμού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε κατηγορίες προσωπικού των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ.
Προκειμένου όμως να καταστεί δυνατή η έκδοση των αποφάσεων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος, πρέπει οι φορείς να υποβάλλουν στο εποπτεύον υπουργείο τα αιτήματά τους.
Κατόπιν, το αρμόδιο υπουργείο πρέπει να καταρτίσει σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, κατά προτίμηση για το σύνολο των φορέων που εποπτεύει, και στη συνέχεια να το υποβάλλει στους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών για συνυπογραφή. Μόνον τότε θα χορηγείται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα ΝΠΙΔ και τις ΔΕΚΟ επισημαίνεται στην εγκύκλιο ότι δεν κατατάσσεται σε βαθμούς αλλά λαμβάνει το βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου που αντιστοιχεί στο βαθμό κατάταξης που θα είχε εάν κατατασσόταν σε αυτούς.
Διευκρινίζεται δε ότι για την κατάταξη αναγνωρίζεται ο προβλεπόμενος χρόνος για την κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος καθώς και χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι 7 έτη, που έχει παρασχεθεί σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ.
Για τους δικηγόρους των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ αναφέρεται πως πλέον εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς με αυτό των δικηγόρων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
Τονίζεται ακόμη πως ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί στην κατάργηση του χρονοεπιδόματος που προβλεπόταν μέχρι τις 31-12-2012, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2013 δεν θα πρέπει να υπολογίζεται χρονοεπίδομα στις αποδοχές των ανωτέρω.
Τέλος, για τον υπολογισμό τυχόν υπερβάλλουσας μείωσης στις αποδοχές των εν λόγων δικηγόρων θα πρέπει να συγκριθούν οι αποδοχές που αυτοί ελάμβαναν κατά την 31-12-2012 με αυτές που προβλέπονται κατά την 1-1-2013.
Σε περίπτωση που η μείωση των αποδοχών είναι μεγαλύτερη του 25%, τότε το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται ως υπερβάλλουσα μείωση, η οποία θα περικόπτεται ετησίως κατά το 1/3 από 1-1-2014 και εφεξής.
Newsroom ΔΟΛ
 http://news.in.gr
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver