Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση Ρουπακιώτη για τους απολυμένουςΈνα περίπου μήνα μετά τις αναταράξεις που προκλήθηκαν στο εσωτερικό της τριτοκομματικής κυβέρνησης με αφορμή την ρύθμιση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνη Μανιτάκη, η οποία καταργούσε την έκδοση προσωρινών διαταγών και αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων για εργαζόμενους που έχουν απολυθεί, ο υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης προωθεί τη νέα, σχετική νομοθετική ρύθμιση προς ψήφιση στη Βουλή.

Με την νέα ρύθμιση -που δεν καταργείται το δικαίωμα δικαστικής προστασίας- ορίζονται, ωστόσο, ιδιαίτερα «σφιχτά» χρονικά περιθώρια για τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής και της κύριας αγωγής.

Ειδικότερα, οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν:

Προσωρινή διαταγή: Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός δύο εργάσιμων ημερών, από την κατάθεση της αίτησης.

Ασφαλιστικά μέτρα: Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση, υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα ημέρες.

Αναβολή της συζήτησης χορηγείται μόνο αν συντρέχει σπουδαίος λόγος στο πρόσωπο του διαδίκου. Στην περίπτωση αυτή η δικάσιμος ορίζεται υποχρεωτικά εντός τριάντα ημερών. Αναβολή της υπόθεσης για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν επιτρέπεται, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο.

 Κύρια αγωγή: Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν την άσκηση της κυρίας αγωγής, ο δικαστής που το διατάσσει, ορίζει υποχρεωτικά προθεσμία όχι μεγαλύτερη των τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων.

Αναβολή της κυρίας υπόθεσης επιτρέπεται μία μόνον φορά και σε χρόνο, που σε καμία περίπτωση δεν απέχει περισσότερο από δύο μήνες από την αρχική δικάσιμο. Δεύτερη αναβολή, χορηγείται μόνον αν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.

Η νέα δικάσιμος στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός τριάντα ημερών και η απόφαση επί της αγωγής εκδίδεται από το δικαστήριο υποχρεωτικά, εντός τριών μηνών από τη συζήτηση, κι όταν πρόκειται για υπόθεση με αντικείμενο διαρκή έννομη σχέση (εργατικά), η απόφαση εκδίδεται οπωσδήποτε εντός δύο μηνών από τη συζήτηση.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 30 ημερών για την άσκηση της κυρίας αγωγής αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός εάν ο αιτών, μέσα στην προθεσμία αυτή πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ρουπακιώτης είχε αρνηθεί να συνυπογράψει το νομοσχέδιο του κ. Μανιτάκη που προέβλεπε τη κατάργηση της έκδοσης δικαστικών προσωρινών διαταγών, με αποτέλεσμα την απόσυρση της ρύθμισης. Η επαναδιατύπωση της ρύθμισης είχε ανατεθεί στον υπουργό Δικαιοσύνης.

Πηγή
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver