ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ



ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Α.Ε. ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨ που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (οδός Βασ. Κων/νου 4) και εκπροσωπείται νομίμως,

Προς : 1.Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 30) και εκπροσωπείται νομίμως,

2.Τον κ. Αρθούρο Ζερβό υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατοικοεδρεύοντα ως εκ της εν λόγω ιδιότητάς του ομοίως ως άνω. Κύριε Πρόεδρε Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ κατά τη συνεδρίασή του στις 16 Μαΐου 2013, αποφάσισε ομόφωνα την αποστολή Εξώδικης Δήλωσης – Πρόσκλησης μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος ενός μήνα, με δεδομένο το ότι από τις 13/5/2013 προηγήθηκε επιστολή μας με θέμα την υλοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’, Γενικές Ρυθμίσεις της ΕΣΣΕ 2012.

Θυμίζουμε ότι στην εν λόγω επιστολή έγινε λεπτομερής αναφορά στην πορεία και το έργο της Επιτροπής Αναμόρφωσης Ειδικών Επιδομάτων, με αποκορύφωμα την ολοκλήρωση (για πρώτη φορά στην ιστορία της Επιχείρησης και της ΓΕΝΟΠ) κοινού πορίσματος, το οποίο και κατατέθηκε επίσημα και αρμοδίως, στις 27 Φεβρουαρίου 2013.

Περεταίρω γνωρίζετε ότι εκκρεμεί η υλοποίηση των παραγράφων 1,3 και 4 του Κεφαλαίου Γ’ της ΕΣΣΕ 2012, ήτοι:

1.Τρόπος υλοποίησης της υπ. αριθμ. 134 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. για τη μείωση της μισθοδοσίας.

Επί του συγκεκριμένου, αποδεικνύεται περίτρανα το δίκαιο των ενστάσεων που κατέθεσε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ πριν από έναν χρόνο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη ΕΣΣΕ με την ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ/ΚΗΕ. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα από τα οικονομικά στοιχεία των 4ων τριμήνων, ότι καταγράφονται μισθολογικές υπερβάσεις μεταξύ των Εταιρειών του Ομίλου, γεγονός που -πολύ φοβόμαστε- θα δημιουργήσει νέα προβλήματα, ενώ ερωτηματικά δημιουργούνται για το ποιος και σε ποιους θα αποδοθούν ευθύνες.

Δηλώνουμε εξαρχής ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αποδεχτούμε περεταίρω μείωση της μισθοδοσίας στους μισθωτούς της ΔΕΗ Α.Ε., όπως προβλέπει παράνομα η 134 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπρόσθετα, επιθυμούμε να αναφέρουμε την κατάφορη αδικία –αδικία που αγγίζει τα όρια της εκδικητικότητας- καθώς με απόφασή σας (112/2012 «Διευκρινίσεις διατάξεων της από 7.6.2012 ΕΣΣΕ), σε ό,τι αφορά τις προσαυξήσεις βάρδιας, έξω και πέρα από την ωμή παρέμβαση στην λειτουργία των Συνδικαλιστικών στελεχών που εργάζονται σε πρόγραμμα φυλακής, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης των προσαυξήσεων βάρδιας στους μισθωτούς που απουσιάζουν λόγω μακροχρόνιας ασθένειας, (στην περίπτωση αυτή μιλάμε πάντα για τις ασθένειες που επί σειρά ετών ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ παλεύει για να αναγνωριστούν ως επαγγελματικές ασθένειες) είναι προσβλητική για τους ασθενούντες μισθωτούς, αφού μεταξύ των άλλων απαιτείται Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας περί κοινωνικής και Οικονομικής κατάστασης του μισθωτού από την Κοινωνική Λειτουργό που στην υπόλοιπη Ελλάδα, πλην των Αθηνών, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ !!!

 Τέλος κύριε Πρόεδρε, σας θυμίζουμε ότι με την Αρ. Φυλ. 9527/19/4/2013 δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων, εγκρίθηκε η Τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου μας, από ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ε.Η.Ε), σε ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε., τροποποίηση η οποία και έχει κοινοποιηθεί στη Γ.Δ.ΑΝ.ΠΟ από τις 27.5.2013. Κύριε Πρόεδρε

 Με βάση όλα τα παραπάνω, το Συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ καλεί τη Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε άμεση συνάντηση διαπραγμάτευσης με τη συμμετοχή των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων της ΔΕΗ Α.Ε.

Σε διαφορετική περίπτωση, με ευθύνη του Σωματείου, θα προβούμε σε κάθε Νόμιμη ενέργεια, μηδέ εξαιρούμενων και των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στον κ. Αρθούρο Ζερβό υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της ΔΕΗ Α.Ε., κατοικοεδρεύοντος ως εκ της ιδιότητάς του στην οδό Χαλκοκονδύλη 30, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Για το Σωματείο Παραγωγής Η/Ε ΔΕΗ Α.Ε.

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος  Γιώργος Αδαμίδης

Ο Γ. Γραμματέας  Αθανάσιος Μάστορας
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver