Εθελούσια έξοδος με προαιρετική ασφάλισητης Ρούλας Σαλούρου

Με δύο εγκυκλίους, ΙΚΑ και ΟΑΕΕ διευκολύνουν την προαιρετική ασφάλιση, την ώρα βέβαια που οι εργαζόμενοι – κυρίως δε οι ελεύθεροι επαγγελματίες – αδυνατούν να καταβάλλουν τις εισφορές τους κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής! Με την εγκύκλιο του ΙΚΑ διευκολύνονται κυρίως οι εθελουσίες έξοδοι που βρίσκονται σε εξέλιξη, με το χρόνο μάλιστα να πιέζει, καθώς υπάρχουν δεσμευτικές ημερομηνίες. Από την άλλη, στον ΟΑΕΕ η προαιρετική ασφάλιση φαντάζει στα αυτιά των αυτοαπασχολούμενων λίγο …αστεία, καθώς το πρόβλημα είναι κυρίως η υποχρεωτική…

Αναλυτικά, η εγκύκλιος του ΙΚΑ προβλέπει ότι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ από ΔΕΚΟ και Τράπεζες μπορούν σε περίπτωση διακοπής της υποχρεωτικής ασφάλισής τους να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και ασθένειας.

Μάλιστα, εάν κάποιοι θέλουν να κατοχυρώσουν δικαίωμα σύνταξης, έχουν δυνατότητα καταβολής του συνόλου των προβλεπόμενων εισφορών προαιρετικής ασφάλισης, προκειμένου να κατοχυρωθεί η εξέταση του συνταξιοδοτικού τους αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.

Στη διάταξη μπορούν να υπαχθούν: 

Α) Ασφαλισμένοι που συμμετέχουν από 14.11.2013 και μετά σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, τα οποία προβλέπουν την κάλυψη των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης του.

Β) Ασφαλισμένοι, οι οποίοι, έχουν ενταχθεί πριν τις 14.11.2013, σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, (ανεξαρτήτως εάν προέβλεπαν την κάλυψη των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης) εφόσον υποβάλλουν αίτημα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2014.

 Γ) Ασφαλισμένοι, εκτός προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου εφόσον έχουν υποβάλλει αίτημα προαιρετικής ασφάλισης ή υποβάλουν το αίτημα μέχρι την 31.1.2014 

Τρόπος υπολογισμού των εισφορών 

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται με τα ποσοστά που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση.

Η εφάπαξ προκαταβολή των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης γίνεται: Στην Περίπτωση εθελουσίας εξόδου, εξολοκλήρου από τον εργοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, απευθείας στο ΙΚΑ, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της συγκεντρωτικής κατάστασης των ατόμων που αποχωρούν.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εξολοκλήρου από τους ασφαλισμένους, μέχρι την 31.1.2014, για το σύνολο των εισφορών

Συνταξιοδοτικό δικαίωμα – Αξιοποίηση χρόνου

Η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος κρίνεται: Για τους ασφαλισμένους των προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και εφόσον η πλήρης καταβολή των εισφορών της προαιρετικής ασφάλισης γίνει εφάπαξ.

Για τους υπόλοιπους, δηλαδή, για τα πρόσωπα που έχουν ήδη υποβάλλει αίτημα υπαγωγής στην προαιρετική του Ν.4075/2012, ή υποβάλουν το αίτημα μέχρι την 31.1.2014, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής τους στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και εφόσον μέχρι και την 31.1.2014 καταβάλλουν οι ίδιοι, εφάπαξ, το σύνολο των υπολειπόμενων εισφορών που αναλογούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Βασική προϋπόθεση για την προαιρετική ασφάλιση των Ελεύθερων Επαγγελματιών στον ΟΑΕΕ, είναι να έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους προς τον Οργανισμό. Στην εγκύκλιο του ΟΑΕΕ που δημοσιεύθηκε χθες, προβλέπεται μεταξύ άλλων: Οι «παλαιοί ασφαλισμένοι» για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης τους στον Οργανισμό, μετά την διακοπή της ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά στους δύο κλάδους ασφάλισης του ΟΑΕΕ, εφόσον: 

 ■ δεν είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου και

 ■ κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης δεν κρίνονται ανάπηροι, δηλ. δεν έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

Διευκρινίζεται ότι οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου οποιουδήποτε φορέα (και του ΟΑΕΕ), οι οποίοι είναι συγχρόνως και ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον Οργανισμό, μετά από τη διακοπή της ασφαλιστέας σε αυτόν δραστηριότητάς τους.

Επιπροσθέτως για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης πρέπει να ισχύει μία από τις εξής προϋποθέσεις:

α. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που διέκοψαν την ασφάλισή τους σε αυτόν από οποιαδήποτε αιτία να έχουν πραγματοποιήσει πέντε χρόνια πραγματικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, από τα οποία ένα τουλάχιστον έτος στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, πριν τη διακοπή της ασφάλισης.

 β. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας, όταν διακοπεί η συνταξιοδότησης τους. (Λήξη συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή λήξη της παράτασης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας).

 γ. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ να έχουν πραγματοποιήσει 10 έτη πραγματικής ασφάλισης σε αυτόν (τον ΟΑΕΕ) ή με συνυπολογισμό χρόνου σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, εφόσον ο ΟΑΕΕ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον πραγματοποιηθέντα σε αυτόν χρόνο ασφάλισης.

Απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος:

α) Έχει καθυστερήσει την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη απαιτητή,

 β) Εάν δεν έχει εξοφλήσει εφάπαξ ή τμηματικά εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της απόφασης, την οφειλή του χρονικού διαστήματος από την διακοπή της δραστηριότητας, ή τη διακοπή της συνταξιοδότησης ή την υποβολή της αίτησης μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.

► Στην περίπτωση απώλειας του δικαιώματος συνέχισης της ασφάλισης προαιρετικά δεν παρέχεται δικαίωμα υποβολής νέου αιτήματος υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Πηγή:www.capital.gr
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver