Κουίζ νο 2 .Ο κανονισμός για κάποιον δεν ισχύει, ποιοί βάζουν πλάτη και τον καλύπτουν;Άρθρο 13 Γενικές υποχρεώσεις Προϊσταμένων 
 http://4gym.freesite.host/images/foto_site/shutterstock_241223704.jpg
γ) Να ελέγχει τους υφισταμένους του για την εφαρμογή των εταιρικών κανονισμών, διαδικασιών και οδηγιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 

 ε) Να συμπεριφέρεται με ευγένεια προς κάθε συνάδελφο ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας, ενώ ιδιαίτερα για τους υφισταμένους του να σέβεται την προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά τους και να καλλιεργεί θετικό εργασιακό κλίμα και να εξασφαλίζει την υψηλή αποτελεσματικότητα στην εργασία τους.

 θ) Να εφαρμόζει με συνέπεια την εργατική νομοθεσία και να προβαίνει στις κατά νόμο διαδικασίες και ενέργειες. 

ια) Να προωθεί ιεραρχικά κάθε αναφορά ή αίτηση υφισταμένου του που είναι πέραν των αρμοδιοτήτων του και να μεριμνά για τη δίκαιη και έγκαιρη διευθέτηση των παραπόνων και προβλημάτων των υφισταμένων του. 

ιβ) Να είναι δίκαιος, να μην κάνει διακρίσεις μεταξύ των υφισταμένων του να αξιολογεί αντικειμενικά τους υφισταμένους του, να εφαρμόζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και να εμπνέει με το παράδειγμά του. 

Δ) Η ποινή της αργίας 1 έως 2 ημερών, ή προστίμου 2 ημερομισθίων επιβάλλεται: 

4. Για σήμανση της κάρτας παρουσίας στην εργασία από άλλον εργαζόμενο. 

 6. Για κατάχρηση εξουσίας από τους Προϊσταμένους προς τους υφισταμένους. 

 Ζ. Η ποινή της προσωρινής παύσης από 31 ημέρες, μέχρι 6 μήνες, επιβάλλεται: 

2. Για ανάληψη ή εκτέλεση υπηρεσίας υπό την επήρεια αλκοολούχων ποτών ή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, όταν αυτό αποδεικνύεται και βεβαιώνεται κατόπιν ελέγχου αστυνομικών ή άλλων ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων κρατικών οργάνων.

 πηγή

 http://osy-bus-driver.blogspot.gr/2017/02/2.html
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver