Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Για μένα τελείωσε το υπουργείο μεταφορών . Καλύτερα να μην ανεβάζω τίποτα παρά να διαφημίζω ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ

'Οραμα και Αποστολή 

 Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επαγγελματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό. Επίσης ενεργεί με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, με σκοπό την επαύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της και τη δημιουργία και συνεισφορά πόρων

(α) για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, και

(β) για την απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του νόμου.

Το όραμα της ΕΕΣΥΠ είναι: 

● Να καθιερώσει καλές σχέσεις συνεργασίας και αποτελεσματικές διαδικασίες διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού της περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων των πολιτών.

● Να καλλιεργήσει τη φήμη της εταιρείας ως ενός οργανισμού που εφαρμόζει υψηλούς κανόνες διαφάνειας λογοδοσίας και του επιπέδου λειτουργίας

● Να αναπτύξει μια οργανωτική κουλτούρα που θα βασίζεται στην αξιοκρατία και την αποτελεσματικότητα τόσο εντός της ΕΕΣΥΠ όσο και στις εταιρείες που διαχειρίζεται.

Να εκπονήσει μία ολιστική στρατηγική για την επίτευξη αυτών.
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver