«Ψαλίδι» στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας μέσω προσωπικής διαφοράςΤην περικοπή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας προωθούν δυο αποφάσεις τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θέτουν ζήτημα «συμψηφισμού» του ανθυγιεινού επιδόματος με την προσωπική διαφορά. Με βάση αυτές, το ανθυγιεινό επίδομα, αντιμετωπίζεται ως αύξηση μισθού.

Με την Πράξη 31/2018 Κλιμ. Τμ. 1 κρίθηκε ότι η Επίτροπος υπολαμβάνεται ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 η μείωση της προσωπικής διαφοράς πρέπει να επέλθει επί του καταβαλλόμενου επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αντί των αποδοχών της υπαλλήλου.

Με την Πράξη 31/2018 Κλιμ.Τμ.7, το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει ότι η προσωπική διαφορά, κατά τη ρητή διατύπωση του νόμου, θα μειώνεται σε οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, εκτός από τις περιπτώσεις της αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου λόγω της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 1 του άρθρου 11 ή της χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης.

Στην πραγματικότητα αυτό ερμηνεύεται ως εξής: Κάθε μελλοντική αύξηση στις αποδοχές του υπαλλήλου, από οποιαδήποτε αιτία πλην των ανωτέρω, οδηγεί σε μείωση της προσωπικής διαφοράς του. Τούτο ισχύει και για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθόσον ο νομοθέτης δεν το συμπεριέλαβε στα επιδόματα που δεν συνιστούν αύξηση των αποδοχών των υπαλλήλων. Με δεδομένα αυτά η καταβολή στους υπαλλήλους του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας συνιστά αύξηση των αποδοχών τους, κατά την έννοια του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, και θα πρέπει να υπολογιστεί για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς που λαμβάνουν.

Με ένα απλό παράδειγμα, αν ο βασικός μισθός του υπαλλήλου π.χ. αυξηθεί κατά 20 ευρώ, θα μειωθεί αντίστοιχα κατά 20 ευρώ η προσωπική διαφορά.

Το αξιοσημείωτο ήταν ότι ενώ ο Ν.4354/15 αναφέρει ότι για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης και ότι η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπάλληλου πλην της χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης εξέλιξης, χωρίς να περιλαμβάνονται στις οριζόμενες περιπτώσεις τα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ή απομακρυσμένων παραμεθορίων περιοχών.

Πηγή
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver