Ανακοίνωση δημοσίευσης Στρατηγικού Σχεδίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. και οι 100% θυγατρικές του Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ) – Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 

Ο όμιλος ΟΑΣΑ είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχο των επίγειων και υπόγειων μέσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή της Αττικής. Οι 100% θυγατρικές του ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε. είναι υπεύθυνες για τις αστικές συγκοινωνίες με τα μέσα οδικής και σταθερής τροχιάς αντιστοίχως. Για την ΕΕΣΥΠ, προτεραιότητα είναι ένα σύγχρονο, καθαρό, αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα αστικών συγκοινωνιών για την Αθήνα.
Τάσεις Αγοράς 

 Είναι σε εξέλιξη η προθεσμία σταδιακής συμμόρφωσης με τον ΕΚ 1370/2007 σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που αναμένεται να έχει επιπτώσεις στις εξεταζόμενες εταιρείες.

Tα έργα που υλοποιούνται με την υποστήριξη της ΕΕ στοχεύουν στη μετάβαση σε καθεστώς βιώσιμης αστικής κινητικότητας ενώ προβλέπονται και ειδικοί στόχοι για τις δημόσιες συγκοινωνίες μητροπολιτικής εξυπηρέτησης.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η αστικοποίηση, οι δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές, καθώς και κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα, αναμένεται να επηρεάσουν τις αστικές μεταφορές, ενώ οι απαιτήσεις ενίσχυσης των υποδομών μέσω επέκτασης και καλύτερης οργάνωσης του μεταφορικού δικτύου για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση της ζήτησης είναι δεδομένες, συμπεριλαμβανομένων και αναγκών ανανέωσης στόλου και σταδιακής μετάβασης σε πιο «έξυπνα» συστήματα μεταφορών.

Τα τελευταία χρόνια, ο ΟΑΣΑ έχει πραγματοποιήσει δύο έργα ΣΔΙΤ, την τηλεματική και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, που αποτελούν σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις για τις αστικές συγκοινωνίες.

Βασικά Σημεία Σημερινής Λειτουργίας 

Προβλέπεται θεσμικά η δυνατότητα κάλυψης λειτουργικού ελλείματος μέσω επιδότησης, σε ποσό ίσο με το 40% του λειτουργικού κόστους (προ αποσβέσεων) και επιχορήγησης επενδυτικών προγραμμάτων των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ.

Τα συστήματα των αστικών συγκοινωνιών, διαφοροποιούνται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πόλεων, καθιστώντας δυσχερή τη μεταξύ τους σύγκριση. Εντούτοις, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που παραμένουν κοινά, όπως το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη μορφή επιδότησης για το τρέχον κόστος διαχείρισης και εκμετάλλευσης (opex) όπως και διακριτό προϋπολογισμό για τη συντήρηση υποδομής και των μέσων μεταφοράς, ή/και για νέες επενδύσεις (capex).

Δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο κόστος ή/και ελεύθερης μετακίνησης παρέχεται μόνο εφόσον το αρμόδιο Υπουργείο έχει προβλέψει την εγγραφή αντίστοιχης πίστωσης στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού του και έχει υπογράψει σύμβαση με τον ΟΑΣΑ.

Για τη ΣΤΑΣΥ και την ΟΣΥ σημαντικό ζήτημα αποτελεί η εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου Ανάθεσης Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Μηχανισμού Συντονισμού.
Σύνοψη ενδεικτικών προτεινόμενων ενεργειών 

Εφαρμογή συνεργειών σε επίπεδο Ομίλου

Δράσεις για τη διασφάλιση και ενίσχυση των εσόδων

Εξορθολογισμός λειτουργικών δαπανών και εφοδιαστικής αλυσίδας

Στοχοθέτηση του επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών και ανάθεση των Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας

Εφαρμογή του Μηχανισμού Συντονισμού αναφορικά με τους στόχους του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, καθώς και του ΟΑΣΑ, της ΟΣΥ και της ΣΤΑΣΥ

Ανανέωση στόλου οδικών μέσων και βελτίωση υποδομών για τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών, καθώς και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

Γενικότερη βελτίωση αποδοτικότητας με συγκεκριμένες δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες, αλλά και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στις ιδιαίτερες συνθήκες της Αθήνας

Εξασφάλιση βιωσιμότητας των εταιρειών, ειδικά λόγω σπουδαιότητας ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας στην πρωτεύουσα της χώρας και της σημασίας των αστικών δημόσιων μεταφορών στην τοπική οικονομία.

Πηγή http://fimotro.gr
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver