Ιδρύθηκε η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
Γεγονός αποτελεί η σύσταση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. ως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με τη νομική μορφή Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και με Α.Μ. 489179, μετά τη σχετική καταχώρηση στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Μέλη της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. αποτελούν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) που λειτουργούν στο πλαίσιο του Ν. 3029/2002 και πρωταρχικός της σκοπός είναι η προώθηση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης.

Πιο αναλυτικά, βασικοί σκοποί της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. είναι η προβολή και η ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης ως δεύτερου πυλώνα ασφάλισης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, η ανάδειξη της σημασίας του θεσμού μέσα από το πρίσμα των πλεονεκτημάτων που παρέχονται στα μέλη των Τ.Ε.Α. βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η ανάπτυξη – βελτίωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού, κανονιστικού, επενδυτικού και διοικητικού πλαισίου λειτουργίας του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης και η εκπροσώπηση των μελών της σε θεσμικά όργανα, ευρωπαϊκούς θεσμούς και fora.
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver