Ποιες παροχές σε είδος εξαιρούνται από τη φορολόγηση



Του Σπύρου Δημητρέλη 

Παράθυρο για την επιστροφή αναδρομικών ποσών σε χιλιάδες εργαζόμενους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανοίγει ερμηνευτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Με την εγκύκλιο καθορίζεται ότι παροχές που έχουν γίνει σε μισθωτούς και αφορούν στη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας ή γάλακτος κατά την υπηρεσία δεν αποτελούν παροχή σε είδος προς τον μισθωτό.

Ουσιαστικά αυτό που ξεκαθαρίζεται με την εγκύκλιο είναι ότι οι συγκεκριμένες παροχές σε είδος ή σε χρήμα δεν αποτελούν εισόδημα και κατά συνέπεια δεν φορολογούνται. Μάλιστα ξεκαθαρίζεται ότι στις περιπτώσεις που έχουν φορολογηθεί για τα έτη 2012 έως και 2016 θα πρέπει οι φορολογούμενοι να υποβάλλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις και τα σχετικά ποσά να τους επιστραφούν από τη φορολογική διοίκηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ορίζει ότι στην έννοια των παροχών στους μισθωτούς σε είδος που φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία εντάσσεται κάθε παροχή σε είδος που χορηγείται στο μισθωτό, όπως για παράδειγμα η πληρωμή του ενοικίου ή του ιδιωτικού σχολείου των τέκνων του μισθωτού.

Αντίθετα, υπάρξει εξαίρεση για τις παροχές που αποβλέπουν αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών ή αποκατάσταση ζημιών του φυσικού προσώπου στα πλαίσια της εργασιακής του σχέσης και κατά την εκτέλεση της εργασίας του, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η παροχή αυτή δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος.

Ως τέτοιες παροχές, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο, που δεν θεωρούνται εισόδημα είναι οι παροχές σε είδος, οι οποίες χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα και οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές και παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Ενδεικτικά, τέτοιες παροχές σε είδος, οι οποίες δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία, είναι η χορήγηση ειδικών στολών εργασίας, η χορήγηση γάλακτος, η παροχή τροφής στο χώρο εργασίας, η χορήγηση θέσης στάθμευσης στο χώρο εργασίας κλπ.

Συνεπώς, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο, τα ποσά αυτά δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Σε περίπτωση που έχει γίνει παρακράτηση φόρου στις ως άνω αμοιβές, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στην εφορία μετά από έκδοση σωστής βεβαίωσης αποδοχών από την υπηρεσία κάθε δικαιούχου.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 50.000 υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα λάβουν αναδρομικά.
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver