ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΟι δημόσιες συγκοινωνίες ή όπως αλλιώς
είναι υπηρεσίες κοινής μεταφοράς επιβατών, οι οποίες είναι διαθέσιμες για χρήση
από το ευρύ κοινό, σε αντιδιαστολή με άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως το
Ταξί και το car pooling.
Η σημασία των δημόσιων συγκοινωνιών στις επιβατικές αστικές και υπεραστικές
μεταφορές μιας χώρας είναι δεδομένη. Εκτελούν αναμφίβολα μια κοινωνική
υπηρεσία που εξασφαλίζει στον πλη8υσμό της περιοχής ένα επίπεδο προσιτότητας
και κινητικότητας.
Πέρα από τον καθαρά κοινωνικό τους ρόλο, αποτελούν την μοναδική λύση για την
αντιμετώπιση των μεγάλων κυκλοφοριακών προβλημάτων, που δημιουργεί ιδίως
στις σύγχρονες αστικές περιοχές η συνεχώς αυξανόμενη ιδιοκτησία και χρήση του
Ι.Χ. αυτοκινήτων. Επίσης, η χρήση τους αποτελεί καλύτερη και ορθολογικότερη
αξιοποίηση διατιθέμενου χώρου, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας ανά
μετακινούμενο, μειώνει την μόλυνση της ατμόσφαιρας.
Τα δημόσια μέσα μεταφοράς περιλαμβάνουν λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ και τρένα,
μετρό ,πλοία και αεροπλάνα.
Οι αστικές δημόσιες συγκοινωνίες μπορούν να παρέχονται από μία ή
περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις μεταφορών ή από κρατικές
υπηρεσίες μεταφορών . Οι δημόσιες υπηρεσίες συνήθως χρηματοδοτούνται από το
κόστος που χρεώνεται ο κάθε επιβάτης. Οι υπηρεσίες είναι κατά κανόνα
οργανωμένες και, ενδεχομένως, επιδοτούνται από την τοπική ή την κρατική αρχή,
μέσω των εσόδων από την φορολογία. Υπάρχουν και υπηρεσίες πλήρως
επιδοτούμενες, με μηδενικό ναύλο, οι οποίες λειτουργούν σε συγκεκριμένες πόλεις.
ονομάζονται μέσα μαζικής μεταφοράς ,


 Οι Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Ευρώπη
Οι ανάγκες του ανθρώπου για μετακίνηση του ιδίου και μεταφορά αγαθών
κυριαρχούσαν ήδη από το παρελθόν και συνεχώς αυξάνονται. Με τα χρόνια ο
άνθρωπος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον στην εφεύρεση τρόπων μεταφοράς ώστε να
μπορέσει να αντεπεξέλθει στην συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση μεταφοράς. Πλέον
έχουν αναπτυχθεί διάφορα μέσα για την ικανοποίηση της ανάγκης του ανθρώπου να
μετακινείται από έναν τόπο σε άλλον για διάφορους λόγους όπως είναι η κατοικία, η
εργασία, η αναψυχή, η εκπαίδευση κ.λ.π. έχοντας πλέον στην διάθεσή του
λεωφορεία, τρένα, μετρό και πολλά άλλα μέσα μεταφοράς.
Υπάρχουν ενδείξεις για το πρώτο πείραμα μαζικής μεταφοράς στο Παρίσι ήδη
από το 1662 χρησιμοποιώντας ένα άλογο, αλλά παρέμεινε σε λειτουργία για λίγα
μόνο χρόνια. Το λεωφορείο επανεμφανίστηκε το 1812 στην περιοχή Μπορντό της
Γαλλίας, και αργότερα στο Παρίσι (1827) και στο Λονδίνο (1829). Μετέφερε επιβάτες
τόσο στο εσωτερικό του οχήματος όσο και στην οροφή του. Τα λεωφορεία ήταν
μηχανοκίνητα στις αρχές του 20ου αιώνα και αυξήθηκε γρήγορα η χρήση τους και σε
άλλες χώρες.

Υπάρχουν ενδείξεις για ένα προγραμματισμένο δρομολόγιο λεωφορείου
στο Μάντσεστερ το 1824.

Οι πρώτοι δρόμοι σιδηροτροχιών, Wagonways ,είχαν χρησιμοποιηθεί στη
Γερμανία ήδη από το 1550. Με το 1776, σίδηρος είχε αντικαταστήσει τα ξύλα των
σιδηροτροχιών και των τροχών για τα καροτσάκια. Στη συνέχεια οι Wagonways
εξελίχθηκαν σε Τραμ και εξαπλώθηκαν στην Ευρώπη. Το 1789 ο Άγγλος, ο William
Jessup ,σχεδίασε το πρώτο βαγόνι. Η εφεύρεση της ατμομηχανής ήταν κρίσιμη για
την εφεύρεση του σύγχρονου σιδηροδρόμου και τα τρένα. Το 1803, ένας άνδρας με
το όνομα Σαμουήλ Homfray αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη ενός
ατμοκίνητου οχήματος ,το οποίο δημιούργησε Ρίτσαρντ Trevithick.
Το 1854 ψηφίστηκε η έγκριση της κατασκευής του πρώτου υπόγειου
σιδηροδρομικού δικτύου μεταξύ του σταθμού Paddington και του Farringdon
Street μέσω του Κινγκς Κρος και ονομάστηκε Μητροπολιτικός Σιδηρόδρομος, ο
οποίος άρχισε στις 10 Ιανουαρίου 1863

Το Μετρό της Βουδαπέστης είναι το δεύτερο παλιότερο υπόγειο σύστημα μετρό στον
κόσμο, μετά το μετρό του Λονδίνου. Χρονολογείται από το 1896, και
ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2002.

Αντικείμενο, στόχοι, μεθοδολογία και δομή της
εργασίας
Το αντικείμενο της εργασίας είναι μεγάλοι μεταφορείς των αστικών
συγκοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποτελούν μέλη του Συνδέσμου
ΕΡΤΟ.
Στόχος της εργασίας είναι η ενημέρωση και η πληροφόρηση για τους
μεγάλους ευρωπαϊκούς φορείς επιβατικών μεταφορών και συγκεκριμένα για
την ιστορική τους εξέλιξη, τη στρατηγική τους, την αποστολή τους και τους
στόχους τους.
Θα γίνει εκτενής αναφορά της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Επίσης, θα
αναφερθούν οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται τα μέλη του ΕΡΤΟ,
καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της λειτουργίας του
Οργανισμού. Τέλος, θα σχολιαστεί εάν η δράση των μεγάλων μεταφορέων
είναι θετική ή αρνητική για τις μικρές χώρες και συγκεκριμένα για την Ελλάδα.
Για τις ανάγκες της εργασίας έγινε χρήση του διαδικτύου καθώς και ειδικής
βιβλιογραφίας.
 Ο σύνδεσμος των Ευρωπαϊκών επιβατικών
μεταφορών ( EPTO)
Η σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς δημοσίων μεταφορών στην Ευρώπη έχει
ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων του κλάδου που παρέχουν
υπηρεσίες σε περισσότερες από μία χώρες.
Η EPTO είναι επαγγελματική ένωση των ευρωπαϊκών επιβατικών μεταφορών,
μέλη της οποίας είναι οι δέκα μεγαλύτερες ιδιωτικές επιχειρήσεις δημοσίων
μεταφορών στην Ευρώπη.
Ιδρύθηκε το 2007 και προωθεί την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής δομής της
αγοράς για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών μεταφοράς, με σκοπό να βοηθήσουν
και να υποστηρίξουν την αγορά των μεταφορέων επιβατών. Αποτελεί μία από τις
κορυφαίες οργανώσεις στις υπηρεσίες μεταφορών στην Ευρώπη.
Η αποστολή της είναι να υπερέχει της παροχής των δημόσιων μεταφορών, οι
οποίες είναι αποτελεσματικές στην κάλυψη της ζήτησης, στα υψηλότερα δυνατά
πρότυπα περιβάλλοντος και ασφάλειας, προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων
φορέων.
Η EPTO παρέχει υπηρεσίες στις δημόσιες μεταφορικές εταιρείες, βοηθώντας στη
δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος λειτουργίας, μέσω ανοιχτών συζητήσεων
σχετικά με μη-ανταγωνιστικά θέματα, με σκοπό την παροχή πληροφοριών που θα
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις της.
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι:
19.000.000.000 €.Ο αριθμός εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις της
EPTO στην Ευρώπη είναι 255.000 ,ενώ σε όλο τον κόσμο είναι 360.000 . Ο αριθμός
των μεταφερόμενων επιβατών κάθε χρόνο κυμαίνεται στα 12 δισεκατομμύρια στην
Ευρώπη και 21 δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Ο συνολικός αριθμός οχημάτων
στην Ευρώπη σε τρένα και τραμ είναι 5300 και σε λεωφορεία 80000, ενώ σε όλο τον
κόσμο 6.500 τρένα και τραμ και 110000 λεωφορεία.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν :
-Αστικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες λεωφορείων.
- Αστικές, περιφερειακές και εθνικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες.
- Αστικό μετρό και τραμ.
- Ταξί και άλλου είδους ανταποκρινόμενες υπηρεσίες.
- Υπηρεσίες λιμανιών.
- Υπηρεσίες σχεδιασμού δικτύου.
- Διαχείριση σταθμών τρένων, λεωφορείων και πούλμαν.
Οι στόχοι της EPTO είναι :
-Η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής δομής της αγοράς στην παροχή δημόσιων
υπηρεσιών μεταφοράς.
-Το άνοιγμα της αγοράς των επιβατικών μεταφορών.
-Η επιβολή δίκαιων συνθηκών αγοράς χωρίς διακρίσεις.
Μέλη του ΕΡΤΟ και σύντομη περιγραφή τους
Τα μέλη της EPTO είναι τα εξής :
- Arriva
- First Group
- Go-Ahead Group
- Grupo Barraqueiro
- Keolis
- National Express
- Stagecoach
- Transdev
- Connexxion
- Veolia Transport
Στη συνέχεια, θα γίνει σύντομη παρουσίαση καθεμιάς από τις παραπάνω εταιρείες.

Arriva
Είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς επιβατικών μεταφορών στην Ευρώπη
και χρονολογείται από το 1938.[9] Τα λεωφορεία και τα τρένα της επιχείρησης
πραγματοποιούν περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ταξίδια το χρόνο.
Είναι μία από τους μεγαλύτερες επιχειρήσεις λεωφορείων στο Λονδίνο και η
μεγαλύτερη στη Δανία. Έχει καθιερωθεί στην Αγγλία ως ο κυρίαρχος φορέας
σιδηροδρομικών μεταφορών. Η γνώση και η κατανόηση της αγοράς των μεταφορών
είναι μεγάλης σημασίας για τη στρατηγική της.
Η δραστηριότητά της είναι σημαντική σε 12 ευρωπαϊκές χώρες: Τσεχία, Δανία,
Ουγγαρία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία , Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία,
Σουηδία και Αγγλία.
Το σύνολο των εργαζομένων είναι 38500, των οχημάτων είναι 14150 και των
εσόδων 3 δις £.
Παρέχει αστικά και περιφερειακά λεωφορεία, τρένα, θαλάσσιες και εναέριες
μεταφορές,
Οι ρίζες της Arriva είναι στο Sunderland, όπου η εταιρεία εξακολουθεί να έχει την
έδρα της. Αρχικά ονομαζόταν Cowie και το 1980 άρχισε να αγοράζει εταιρείες
λεωφορείων,με την εξαγορά της εταιρείας λεωφορείων Grey-Green στο Λονδίνο. Στη
συνέχεια, ακολούθησαν περισσότερες εξαγορές εταιρειών λεωφορείων, με τη
μεγαλύτερη την British Bus Group plc το 1996,καθιστώντας την επιχείρηση μία από
τους μεγαλύτερες υπηρεσίες λεωφορείων στην Αγγλία.
Το 1997 ονομάστηκε Arriva και απέκτησε το πρώτη της δραστηριότητα στην
Ευρώπη - Unibus Holdings στη Δανία.
Τον Αύγουστο του 2010, η Arriva αποκτήθηκε από την Deutsche Bahn, ένας από
τους κορυφαίους επιβατικούς φορείς παροχής υπηρεσιών στον κόσμο.

 GO – AHEAD
Είναι ένας από τους κορυφαίους φορείς της Ηνωμένου Βασιλείου στις επιβατικές
μεταφορές, κυρίως στον τομέα των λεωφορείων και των σιδηροδρομικών
μεταφορών. Στόχος της επιχείρησης είναι η παροχή αποτελεσματικών,
ολοκληρωμένων και βιώσιμων τοπικών συστημάτων δημόσιων μεταφορών.
Το Go-Ahead Group ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 με την
απελευθέρωση και την ιδιωτικοποίηση της βιομηχανίας λεωφορείων του Ηνωμένου
Βασιλείου. Από τότε, οι πράξεις έχουν αναπτυχθεί για να συμπεριλάβει τις
σιδηροδρομικές υπηρεσίες (μετά την ιδιωτικοποίηση των βρετανικών σιδηροδρόμων
το 1996), τις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας και το πάρκινγκ.
Απασχολεί περίπου 22.000 ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα και πάνω από ένα
δισεκατομμύριο δρομολόγια πραγματοποιούνται από λεωφορεία και σιδηροδρομικές
υπηρεσίες κάθε χρόνο.
Ένα ισχυρό και αυξανόμενο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών αποτελεί το κλειδί για
το βιώσιμο μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα λεωφορεία και τρένα διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως η
μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Οι μεταφορές αποτελούν επίσης θεμελιώδη σημασία για την οικονομία ως ένα μέσο
που συνδέει τους ανθρώπους και τη μετακίνηση εμπορευμάτων.
Εκτός από το επιβατικό κοινό, περιλαμβάνει πελάτες και από το Υπουργείο
Μεταφορών (DfT), Transport for London (TfL) και τις τοπικές αρχές.
Η δομή της διαφοροποιείται από τις άλλες μεγάλες δημόσιες μεταφορές.Οι
εργασίες της αφορούν κυρίως την νοτιοανατολική Αγγλία, όπου υπάρχει μεγάλη
ζήτηση για τις δημόσιες μεταφορές.
Ήταν η πρώτη βρετανική ομάδα δημόσιων μεταφορών που πρέπει να
πιστοποιηθεί επίσημα από την Carbon Trust Standard, με αναγνώριση του έργου
για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Ποσοστό χρήσης λεωφορείων και τρένων

Είναι μία από τις τέσσερις κύριες ομάδες δημοσίων μεταφορών στο Ηνωμένο
Βασίλειο μαζί με τις FirstGroup, National Express και Stagecoach.
Σύμφωνα με την επιχείρηση τα ακόλουθα ουσιώδη ισχυρά σημεία του Ηνωμένου
Βασιλείου για τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα οδηγήσουν σε μια μακροχρόνια
ανάπτυξη του τομέα:

-Βελτιωμένη ποιότητα
Η συνεχής επένδυση στις δημόσιες μεταφορές από λειτουργικές εταιρείες και την
κυβέρνηση έχει οδηγήσει σε υψηλή ποιότητα των οχημάτων και των τρένων και σε
ασφαλέστερες και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες, καθιστώντας τις δημόσιες μεταφορές
μια ελκυστική εναλλακτική λύση για τα ΙΧ αυτοκίνητα.
-Πολιτική υποστήριξη
Ένα αποτελεσματικό σύστημα δημόσιων μεταφορών ενισχύει την οικονομία,
δημιουργεί θέσεις εργασίας, μειώνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τη ρύπανση
του αέρα και βοηθά στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό
αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση και τα άλλα μεγάλα πολιτικά κόμματα, με σαφή
αποδοχή ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι καλύτερα τοποθετημένος για την ανάπτυξη των
υπηρεσιών αυτών.
-Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
Όπως ο προβληματισμός για το περιβάλλον αυξάνεται ,το ίδιο αυξάνεται και η
συνειδητοποίηση ότι οι δημόσιες μεταφορές είναι το κλειδί για το βιώσιμο μέλλον του
Ηνωμένου Βασιλείου. Οι δημόσιες μεταφορές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως η μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα και η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι κυβερνητικές πολιτικές,
όπως ο βρετανικός περιβαλλοντικός νόμος, προωθούν τη χρήση των δημόσιων
μέσων μεταφοράς.
Το Go-Ahead Group κατέχει περίπου το 21% της αγοράς των λεωφορείων του
Λονδίνου, με αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερος αερομεταφορέας της
πρωτεύουσας. Διαθέτει 16 αποθήκες σε στρατηγική τοποθεσία.

Το μερίδιο αγοράς των λεωφορείων στο Λονδίνο.
 Barraqueiro Group
Ο όμιλος Barraqueiro εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση
καινοτόμων επιβατικών και εμπορευματικών λύσεων μεταφοράς. Ανταποκρίνεται
πλήρως στις ανάγκες και στα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων στοιχείων του
με βιώσιμο τρόπο.
Ο ηγέτης της Ιβηρικής Χερσονήσου στον ημιαστικό και υπεραστικό τομέα των
οδικών μεταφορών ,με σημεία αναφοράς στον σιδηροδρομικό τομέα καθώς και σε
διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές, είναι υπερήφανος για τη μακρόχρονη
ιστορία του και την μεγάλη εμπειρία, που χρονολογείται από το 1915 ως μια μικρή
εταιρεία λεωφορείων.

Ο όμιλος Barraqueiro αρχικά ξεκίνησε ως Joaquim Jerónimo, Lda, εταιρεία,
γνωστή ως εταιρεία Barraqueiro.
Το όνομα Barraqueiro προήλθε από τους γονείς Joaquim και Miguel Jerónimo,
τα δύο δυναμικά αδέλφια που ίδρυσαν την εταιρεία το 1914.
Ο Joaquim Jerónimo αγόρασε το πρώτο αυτοκίνητό του στις 3 Οκτωβρίου 1910
και άρχισε να λειτουργεί μια υπηρεσία μεταφοράς επιβατών στο τέλος του 1914,
χρησιμοποιώντας μηχανοκίνητα λεωφορεία τύπου Americana. Στις 30 Ιανουαρίου
1933, η Joaquim Jerónimo Lda εταιρεία ιδρύθηκε. Η εταιρεία είχε 5 οχήματα για τη
μεταφορά επιβατών σε δρομολόγια μεταξύ Malveira και τη Λισαβόνα. Τον Απρίλιο
του 1967, όταν η εταιρεία αγοράστηκε από την οικογένεια Pedrosa, ο στόλος
αποτελείτο από 19 λεωφορεία. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σύντομα στη συνέχεια
κατά 3 AEC μονάδες που αγοράστηκαν από Artur Pedrosa. Η διοίκηση της εταιρείας
πέρασε σε ένα γιο της οικογένειας, Humberto Pedrosa, τότε 20 ετών, ο οποίος
ηγήθηκε της Grupo Barraqueiro μέσα από μια περίοδο ανάπτυξης της εταιρείας.
Στο τέλος του 1973, ο Ενρίκε Mota Λεονάρντο, Lda, αγόρασε την εταιρεία , με
αποτέλεσμα να οδηγήσει σε αύξηση του τομέα επιχειρησιακής ευθύνης της εταιρείας,
εξακολουθώντας να στηρίζει τις γραμμές μεταξύ της Λισαβόνας, Loures, Malveira και
Torres Vedras.
Δεδομένου ότι οι δύο εταιρείες βρίσκονται στα προάστια της πρωτεύουσας, που
είχαν αυξηθεί περισσότερο κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, και οι
οποίες δεν διέθεταν σιδηροδρομική σύνδεση, αναπτύχθηκαν ταχύτατα τακτικά
δρομολόγια και εντατικοποιήθηκε η συχνότητα των γραμμών.

Παράλληλα με αυτήν την ανάπτυξη, η οποία ήταν περιορισμένη σε μία ενιαία
σαφώς καθορισμένη γεωγραφική περιοχή, η εταιρεία άρχισε να αναπτύσσεται στον
τομέα ενοικίασης οχημάτων, όπως η μίσθωση λεωφορείων για σχολεία, εργοστάσια
και για άλλες έκτακτες γραμμές, οι οποίες την οδήγησαν σε μια δεσπόζουσα θέση
στον κλάδο στην περιοχή της Λισσαβόνας.
Ο όμιλος ,επίσης, πέτυχε στην ηγεσία στον τομέα του τουρισμού, με τη
δημιουργία μιας νέας εταιρείας το 1981, την Frota Azul, Lda, με την εκμετάλλευση
του στόλου των τουριστικών λεωφορείων για τουριστικούς σκοπούς και τη
διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που οδήγησε την εταιρεία να είναι η
προτιμώμενη επιλογή των κύριων εθνικών και ξένων τουριστικών πρακτόρων και
των ταξιδιωτικών γραφείων.
Η νέα αυτή εταιρεία επέκτεινε τη δραστηριότητά της στο Algarve, όπου,
χρησιμοποιώντας δικά της γραφεία, και αργότερα σε συνδυασμό με την Καστέλο και
Caçorino, Lda εταιρεία ,στην συνέχεια απορροφήθηκε το 1990, που κάλυπτε το
σύνολο της περιοχής Barlavento Algarvio. Το σημερινό όνομα της εταιρείας
αυτής είναι Frota Azul Algarve, Lda.
Μαζί με μια πολύ νέα εικόνα και ουσιαστική επένδυση στην ανανέωση του
στόλου, η γεωγραφική συγκέντρωση του Grupo Barraqueiro επέτρεψε την ανάγκη
αναδιοργάνωσης των εταιρειών του ομίλου που θα πραγματοποιηθεί, με την
κατάλληλη αξιοποίηση των συνεργιών και, κατά συνέπεια την αύξηση της ποιότητας
των υπηρεσιών.
Η πολιτική αυτή παγιώθηκε με την εξαγορά το 1996, της εταιρίας Empresa
Mafrense. Οι εμπορικές δραστηριότητες αυτής της εταιρείας σε επαφή με αυτές των
άλλων εταιρειών του ομίλου έχει παράσχει διαφοροποιημένες υπηρεσίες, οι οποίες
έχουν άμεση και θετική επίδραση στην κινητικότητα, την άνεση και την ποιότητα ζωής
των τοπικών πληθυσμών.
Το 1997, ο σιδηρόδρομος άνοιξε με ιδιωτική πρωτοβουλία στην Πορτογαλία, με
την έναρξη της υποβολής προσφορών για σιδηροδρομική διάβαση στον ποταμό
Τάγο. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική
διαφοροποίησης που είχε χαραχτεί από τον όμιλο Barraqueiro.
Το 1999 η Πορτογαλική Κυβέρνηση δέχθηκε προσφορές για την Προκήρυξη
Διεθνούς Διαγωνισμού για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του Μετρό Sul do
Tejo δικτύου (MST).
Το Group Barraqueiro υπέβαλε προσφορά για την παραχώρηση της λειτουργίας,
οδηγώντας σε μια κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε, επίσης, οι αστικές
κατασκευαστικές εταιρείες Teixeira Duarte, Mota-Engil και Sopol, με τη Siemens ως
προμηθευτής του τροχαίου υλικού και, σε κοινοπραξία με Meci, ως τον προμηθευτή
για την εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια κατά τη διάρκεια του 2000 και
το 2001, και ολοκληρώθηκε το 2002, με αποτέλεσμα την ανάθεση της σύμβασης
παραχώρησης, η οποία έχει διάρκεια 30 ετών.
Η σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη στις 30 Ιουλίου 2002, με τη διάρκεια της
παραχώρησης να αρχίζει αντίστροφη μέτρηση της στις 12 Δεκεμβρίου του ίδιου
έτους.
Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων των οδικών μεταφορών του ομίλου άρχισε το
2002. Αυτή η διαδικασία περιελάμβανε την ενσωμάτωση των Frota Azul καθώς και τη
μίσθωση πούλμαν της εταιρείας Joaquim Jerónimo στην Rodoviaria da Estremadura
εταιρεία, η οποία τροποποίησε επίσης το όνομά της σε Barraqueiro Transportes.
Παράλληλα, οι εμπορικές επιχειρήσεις στη νότια Λισαβόνα στην μητροπολιτική
περιοχή άλλαξαν κλίμακα, και οι εμπορικές δραστηριότητες της Rodoviaria do
Alentejo εταιρείας επαναπροσδιορίστηκαν στο να επικεντρωθούν αποκλειστικά και
μόνο στην περιφέρεια Alentejo της Πορτογαλίας.
Τον Σεπτέμβριο του 2003 η Fertagus επέκτεινε τις υπηρεσίες της και για πρώτη
φορά άρχισαν να λειτουργούν από Roma -Areeiro σταθμό της Λισσαβόνας, ο οποίος
διαθέτει σύνδεση το metro της κόκκινης γραμμής..

Ένα χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 2004, μια σημαντική επέκταση προς τη
γραμμή που έγινε προς την αντίθετη κατεύθυνση και εκτείνεται νότια προς την πόλη
του Setúbal.
Έτσι, η Fertagus άρχισε να λειτουργεί σε μια γραμμή που καλύπτει 54 χλμ. από
τον σταθμό Roma-Areeiro της Λισσαβόνας προς την πόλη Setúbal, και αποτέλεσε
τη μεγαλύτερη επιρροή στα μέσα μαζικής μεταφοράς για την χερσόνησο Setúbal.
Τον Μάιο του 2007 το Metro Sul doTejo άρχισε την πρώτη φάση λειτουργίας του
(Corroios - Γ. Piedade), και το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η γραμμή επεκτάθηκε προς
το Πανεπιστήμιο.
Τέλος, τον Νοέμβριο του 2008, η εταιρεία άρχισε να λειτουργεί σε όλο το σύνολο
του Μετρό Sul do Tejo δίκτυο, που αποτελείται από τρεις γραμμές (Corroios-
Cacilhas, Corroios-Pragal e Cacilhas-University).
Το 2009, ως μέρος της ViaPORTO κοινοπραξίας, η Ομάδα Barraqueiro
διεκδίκησε την Porto Metropolitan Area Light Railway και την απέκτησε με επιτυχία. Η
νικήτρια της κοινοπραξίας δεν περιλάμβανε μόνο τον όμιλο Barraqueiro , αλλά και τις
Arriva, Keolis και Manvia εταιρείες.Αυτή η σύμβαση ανατέθηκε τον Ιανουάριο του
2010, θα διαρκέσει μία πενταετία (2010/2014), και αξίζει 170.000.000 €.

 Keolis
Είναι ένας από τους κορυφαίους φορείς εκμετάλλευσης δημοσίων μεταφορών της
Ευρώπης, με έδρα σε 12 χώρες σε τρεις ηπείρους.
Η ομάδα προσφέρει ένα πλήρες φάσμα λύσεων μεταφοράς για την κάλυψη των
αναγκών των τοπικών αρχών και των επιβατών και συνεχώς προσπαθεί να
προσφέρει στους πελάτες επιλογές της κινητικότητας σε αρμονία με τις
προτεραιότητες της κάθε γεωγραφικής περιοχής.
Ο όμιλος αναπτύσσει σύγχρονα, αποτελεσματικά και βιώσιμα μέσα μεταφοράς
,χάρη σε μια κοινή κουλτούρα ,που διαχέεται σε όλη την εταιρεία και συνδέει την
καινοτομία με μια ολοκληρωμένη αντίληψη των δικτύων και με κατανόηση του
τρόπου ζωής και της συμπεριφοράς των επιβατών.
Σε μια κοινωνία, όπου ο ρόλος των μεταφορών είναι καθοριστικός, είτε ως μέσο για την βελτίωση της
καθημερινής μετακίνησης είτε για περιβαλλοντικούς λόγους, στόχος του group Keolis
είναι να βοηθήσει τις αρχές των επιβατικών μεταφορών να επιτύχουν τους στόχους
τους για την παροχή αποδοτικών και αποτελεσματικών δημόσιων μεταφορών στους
επιβάτες.
Στόχος της επιχείρησης είναι να αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός φορέας σε
κάθε χώρα που παρέχει υπηρεσίες. Στοχεύει στην επίτευξη τουλάχιστον ενός
μεγάλου συμβολαίου ή μιας μεγάλης αγοράς κάθε χρόνο.

Stage Coach Group
U.K. Bus
Είναι ένας από τις μεγαλύτερους φορείς λεωφορείων και τρένων του Ηνωμένου
Βασιλείου, που συνδέει πάνω από 100 πόλεις και κωμοπόλεις.
Περίπου 2,5 εκατομμύρια επιβάτες ταξιδεύουν με 8.400 λεωφορεία κάθε μέρα σε
ένα δίκτυο που εκτείνεται από νοτιοδυτική Αγγλία μέχρι τα Highlands και τα νησιά της
Σκωτίας. Έχει σημαντικές επιχειρήσεις λεωφορείων στο Λονδίνο, Liverpool,
Newcastle, Hull, Manchester, Oxford, Sheffield and Cambridge. Συνεργάζεται στενά
με τις τοπικές αρχές σε όλη τη χώρα για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
δημοσίων μεταφορών.
Οι υπηρεσίες του διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της κοινωνικής
ένταξης, βοηθώντας τους ανθρώπους στις αγροτικές και αστικές περιοχές,στην
πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση, σε κέντρα υγείας και στην αναψυχή.
Έχει επενδύσει περισσότερα από £ 200 εκατομμύρια σε νέα οχήματα τα τελευταία
τρία χρόνια. Τα νέα λεωφορεία σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να έχουν πλήρη πρόσβαση
οι ηλικιωμένοι επιβάτες, τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειες με μικρά παιδιά.
Όλα τα νέα οχήματα είναι εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και φιλικά προς
το περιβάλλον.
Βάζει σε προτεραιότητα τους πελάτες και εστιάζει στην πρόσληψη και
εκπαίδευση των ανθρώπων, καθώς και στην βελτιωμένη πληροφόρηση των
επιβατών. Προσφέρει θέσεις εργασίας για 18.000 άτομα σε 19 περιφερειακές
εταιρείες.
Στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της συχνότητας των
λεωφορείων για να προσφέρει στους χρήστες αυτοκινήτων μια ρεαλιστική
εναλλακτική λύση μεταφοράς και να βοηθήσει στη μείωση της συμφόρησης.
Οι υπηρεσίες των λεωφορείων τείνουν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο και οι
τοπικές ομάδες διαχείρισης βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές για
την βελτίωση των τοπικών υπηρεσιών.

Βόρεια Αμερική
Το group Stagecoach αποτελεί σημαντικό φορέα παροχής υπηρεσιών μεταφοράς
στη Βόρεια Αμερική. Απασχολεί 4.400 άτομα, και διαθέτει 2.800 λεωφορεία. Η
επιχείρηση εστιάζει στις υπηρεσίες περιφερειακών μεταφορών, αλλά παρέχει και
υπηρεσίες για ξενάγηση, ενοικίαση και για εκπαιδευτική μεταφορά.
Καλύπτει τρεις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές: τη Βόρεια-Ανατολική και
Βόρειο-κεντρική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Καναδά. Έχει στην
κατοχή της ένα μερίδιο της τάξης του 1% των δημόσιων μεταφορών της Βόρειας
Αμερικής, όπου υπάρχουν περίπου 5.000 επιχειρήσεις.
Η Βόρεια-Ανατολική επιχείρηση καλύπτει τα κράτη της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσεϊ
και την Πενσυλβάνια. Περιλαμβάνει ένα σημαντικό αστικό και περιφερειακό δίκτυο
συγκοινωνιών, συνδέσεις με το αεροδρόμιο Newark και με άλλους
προορισμούς. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες ξενάγησης στη Νέα Υόρκη.
Η επιχείρηση της Βόρειο-κεντρικής περιοχής λειτουργεί σε επτά κράτη των
μεσοδυτικών πολιτειών (Midwest), όπου εξυπηρετούν μεγάλες πόλεις όπως το
Chicago, Milwaukee, Pittsburgh και Syracuse. Παρέχει τουριστικά λεωφορεία στο
Σικάγο για ξενάγηση, προγραμματισμένες υπηρεσίες για το αεροδρόμιο του Σικάγο
και μια αναπτυσσόμενη επιχείρηση με σχολικά λεωφορείά στο Μιλγουόκι.
Στον Καναδά, λειτουργεί στις επαρχίες του Κεμπέκ και του Οντάριο, για την
παροχή υπηρεσιών στα κύρια αστικά κέντρα, όπως το Τορόντο, Μόντρεαλ, Kingston,
και τους καταρράκτες του Νιαγάρα. Έχει πρόσθετα έσοδα από τις μεταφορές γενικά
αλλά και από τις συμβάσεις με σχολεία για μεταφορές μαθητών καθώς και από
περιηγήσεις στα αξιοθέατα.

 Σιδηροδρομικές Μεταφορές
Είναι ένας σημαντικός φορέας σιδηροδρομικών μεταφορών και προσφέρει
υπηρεσίες, που αποτελούν το ένα τέταρτο του δικτύου των επιβατών στο Ηνωμένο
Βασίλειο.
Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε συνεργασία με την South Western, η μεγαλύτερη
εταιρεία σιδηροδρομικών περιφερειακών μεταφορών της Βρετανίας, η οποία
ενσωματώνει τα South West τρένα και το Island Line δίκτυο. Επίσης
δραστηριοποιείται στην εταιρία σιδηροδρομικών μεταφορών East Midlands, η οποία
περιλαμβάνει υψηλής ταχύτητας υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων για το St. Pancras
του Λονδίνου και άλλων περιφερειακών υπηρεσιών μεταξύ βασικών πόλεων.
Είναι ο μεγαλύτερος φορέας τραμ της Βρετανίας, με συμβάσεις για την λειτουργία
του Stagecoach Supertram δικτύου στο Σέφιλντ και για την Μάντσεστερ
Metrolink. Επιπλέον, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις συνεργάζονται με το Virgin Rail
Group, που λειτουργεί το West Coast Ιntercity σιδηρόδρομο.
Τα South West τρένα διατρέχουν το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο
περιφερειακών μεταφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λειτουργουν περίπου 1.700
τρένα σε μια μέρα από το σταθμό Waterloo του Λονδίνου προς τη νοτιοδυτική
Αγγλία. Εξυπηρετούν περισσότερους από 200 σταθμούς τρένων και απασχολούν
περίπου 4.600 άτομα. Περιλαμβάνουν διαδρομές μέσα από τις περιοχές Hampshire,
Surrey, Dorset, Wiltshire, Berkshire, Devon, Somerset, εξυπηρετώντας έναν μεγάλο
αριθμό εργαζομένων και επιβατών. Δημοφιλείς προορισμοί αναψυχής αποτελούν οι
περιοχές Brockenhurst, Bournemouth, Exeter, Isle of Wight, London, Salisbury,
Southampton, Weymouth, Winchester και Windsor.
Η 10ετής South Western εταιρία θα λειτουργεί έως τις 28 Φεβρουαρίου, 2017. Τα
κυριότερα σημεία του σχεδίου βελτίωσης αποτελούν μεταξύ άλλων: την καλύτερη
απόδοση, σημαντικές επενδύσεις σε σταθμούς, την ανακαίνιση τρένων, επενδύσεις
σε σταθμούς για την συντήρηση των τρένων, την ευρεία χρήση της τεχνολογίας
έξυπνων καρτών, την χρήση των αυτόματων μηχανημάτων πώλησης εισιτηρίων, την
ενσωμάτωση των πληροφοριών και την ασφάλεια των συστημάτων μέσα σε ένα
ειδικό κέντρο ελέγχου, την σημαντική αύξηση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων
και την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων επικύρωσης εισιτηρίων σε 14
σταθμούς, συμπεριλαμβανομένου και του London Waterloo.
Η Island Line, που διαθέτει το μικρότερο σιδηροδρομικό δίκτυο του Ηνωμένου
Βασιλείου, λειτουργεί στην περιοχή Isle of Wight και έχει λάβει επαίνους για την
άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.
Τα East Midland τρένα παρέχουν υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων από το London
St Pancras στο Sheffield, Derby και Nottingham , καθώς και των περιφερειακών
υπηρεσιών στην περιοχή East Midlands.
Η επιχείρηση East Midlands θα λειτουργεί έως τις 31 Μαρτίου 2015, όπου η
περαιτέρω λειτουργία της θα εξαρτηθεί από την επίτευξη των προκαθορισμένων
στόχων επίδοσης. Τα κυριότερα σημεία του σχεδίου βελτίωσης περιλαμβάνουν
ταχύτερους χρόνους διαδρομής, καλύτερη απόδοση, περισσότερες έδρες,
ανακαίνιση των τρένων, επένδυση σε ένα νέο κέντρο συντήρησης τρένων, ένα
συγκεντρωτικό κέντρο πληροφόρησης και ασφάλειας, περισσότερους χώρους
στάθμευσης αυτοκινήτων και δύο νέους σταθμούς.
Η Stagecoach κατέχει το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Virgin Rail , η οποία
διατρέχει την επιχείρηση West Coast Ιntercity η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του
σιδηροδρομικού δικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Εξυπηρετεί
περίπου 40 σταθμούς μέχρι το 2012. Το group Virgin Rail στοχεύει στην ευκολότερη,
καλύτερη και ταχύτερη μεταφορά των επιβατών, επενδύοντας £ 1.000.000.000 σε
ένα στόλο νέων τρένων υψηλής ταχύτητας τύπου Pendolino.
Η Stagecoach Supertram , η οποία έχει τεθεί σε λειτουργία για μια δεκαετία, ήταν
η πρώτη Βρετανική εταιρία που χρησιμοποίησε τα state-of-the-art
τραμ. Ενσωματώνει τρεις γραμμές του τραμ στην πόλη του Σέφιλντ. Η Stagecoach
Metrolink είναι υπεύθυνη για δίκτυο τραμ 37 χιλιομέτρων στο Μάντσεστερ.

SOUTH WEST TRAINS www.southwesttrains.com
Ετήσιοι επιβάτες 193 εκατομμύρια
Οχήματα 1,400
Εργαζόμενοι 4,600
Μέγεθος Δικτύου 607 μίλια
ISLAND LINE www.island-line.co.uk
Ετήσιοι επιβάτες 1,1 εκατομμύρια
Οχήματα 12
Εργαζόμενοι 40
Μέγεθος Δικτύου 8,5 μιλίου
EAST MIDLANDS TRAINS www.eastmidlandstrains.co.uk
Ετήσιοι επιβάτες 21,6 εκατομμύρια
Οχήματα 325
Εργαζόμενοι 2,000
Μέγεθος Δικτύου 883 μίλια
VIRGIN TRAINS www.virgintrains.co.uk
Ετήσιοι επιβάτες 26 εκατομμύρια
Οχήματα 642
Εργαζόμενοι 3,100
Μέγεθος Δικτύου 727 μίλια
SHEFFIELD SUPERTRAM www.supertram.com
Ετήσιοι επιβάτες 15 εκατομμύρια
Οχήματα 25 τραμ
Εργαζόμενοι 270
Μέγεθος Δικτύου 18 μίλια
MANCHESTER METROLINK www.metrolink.co.uk
Ετήσιοι επιβάτες 20 εκατομμύρια
Οχήματα 32 τραμ
Εργαζόμενοι 350
Μέγεθος Δικτύου 23 μίλια

TRANSDEV
Μια θυγατρική της κρατικής ιδιοκτησίας Caisse des Dépôts της Γαλλίας είναι η
Transdev , που είναι η 4η μεγαλύτερη ιδιωτική επιχείρηση των δημόσιων δικτύων
μεταφορών στην Ευρώπη και είναι κυρίαρχη στη ζήτηση των μεταφορών. Η πείρα
της είναι συνδεδεμένη με μια σειρά από στρατηγικές ικανότητες που περιλαμβάνουν
τη λειτουργία των δικτύων μεταφορών, τη δόμηση και τη διαχείριση των μεγάλων
έργων, καθώς και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών.
Η ομάδα έχει γίνει γνωστή από τη δημιουργία μιας σταθερής και ισχυρής
ανάπτυξης στη Γαλλία και στην Ευρώπη. Για να αντεπεξέλθει στις αναπτυξιακές
απαιτήσεις, συνεχίζει να βασίζεται σε τρεις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις: την
ικανότητα να εφαρμόσουν τις επιλογές των τοπικών αρχών, την ισχυρή απαίτηση για
ποιότητα και εμπειρία στην αγορά για τη λειτουργία των τραμ, όπου η Transdev είναι
παγκόσμιος ηγέτης σε αυτόν τον τρόπο μεταφορών.

Κατανομή των εσόδων κατά γεωγραφική περιοχή
- Γαλλία 47,7%
- Ηνωμένο Βασίλειο 26,1%
- Πορτογαλία 7,8%
- Ιταλία 7,7%
- Η Γερμανία και η Ισπανία 1,4%
- Αυστραλία 9,3%
- Τα καθαρά κέρδη του ομίλου των € 24,900,000
- 27.600 εργαζόμενοι
- Τραμ, μετρό 1042
- Τρένα 20
- Πούλμαν και τα λεωφορεία 10.000
Κατανομή του κύκλου εργασιών ανά κλάδο επιχειρήσεων διαχείριση (σε εκατ.
€)
- Αστικό δίκτυο με το τραμ και το μετρό (40,3%)
- Γαλλία 485,9
- Εκτός Γαλλίας 278,2
- Αστικό δίκτυο λεωφορείων (33,7%)
- Γαλλία 270
- Εκτός Γαλλίας 369,5
- Υπεραστικό δίκτυο λεωφορείων (24,1%)
- Γαλλία 330
- Εκτός Γαλλίας 128,1
-Άλλα (1,9%)

TRANSDEV U.K.
Η Transdev είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις δημοσίων μεταφορών στην
Ευρώπη και φημίζεται για την παροχή υψηλής ποιότητας τοπικών δημόσιων μέσων
μεταφοράς. Είναι ενεργή σε όλες τις πτυχές της παροχής δημόσιων μεταφορών από
την οργάνωση και τη διαχείριση των μεγάλων έργων μέχρι την ανάπτυξη των
υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και τη λειτουργία των δικτύων. Ταξιδεύουν κάθε
χρόνο 2 δισεκατομμύρια επιβάτες μέσω τραμ, μετρό Transdev, τρένου , μεταφοράς
κατά παραγγελία, λεωφορείων και πούλμαν.
Απασχολεί πάνω από 4.000 υπαλλήλους και μεταφέρει περισσότερους από 200
εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο με λεωφορεία και τραμ. Έχει δεσμευτεί να παρέχει
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για όλους τους επιβάτες και τους συνεργάτες της.

Η Transdev έχει θυγατρικές τις London United and London Sovereign.Απέκτησε
την London United το 1997 και έχει εργαστεί για να αντεπεξέλθει στις δεξιότητές της,
τις διεθνείς εμπειρίες της και βέλτιστες πρακτικές της στις υπηρεσίες της London
United.

Η London United αποτελεί μία από τις έξι μεγάλες επιχειρήσεις λεωφορείων που
εξυπηρετούν την πρωτεύουσα και λειτουργεί εντός του Κεντρικού, Δυτικού και
Νότιο- Δυτικού Λονδίνου. Μεταφέρει περίπου 155 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως
και απασχολεί πάνω από 2.100 ανθρώπους.
Η London Sovereign απασχολεί περίπου 450 άτομα και λειτουργεί σε 12
διαδρομές σε όλο το δυτικό και βορειο-δυτικό Λονδίνο από δύο σταθμούς το
Edgware και το Harrow. Διαθέτει πάνω από 130 λεωφορεία, που μεταφέρουν
περισσότερους από 30 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο.

TRANSDEV GERMANY
Ο γαλλικός όμιλος Transdev είναι ένας από τους παγκόσμιους παράγοντες στον
τομέα των δημόσιων μεταφορών .Ο πυρήνας των δραστηριοτήτων του είναι η
λειτουργία και ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών και συστημάτων μεταφορών.
Από την ίδρυσή του το 1990, ο όμιλος έχει μετατραπεί από μια μικρή γαλλική
εταιρεία σε κορυφαίο διεθνή προμηθευτή των δημόσιων μεταφορών με πάνω από
2,51 δισεκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών ετησίως. Σε όλο τον κόσμο μεταφέρονται
ετησίως πάνω από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Στην Ευρώπη, η εταιρεία είναι
ηγέτης της αγοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων συστημάτων αστικών
μεταφορών.Διαθέτει περίπου 360 λεωφορεία.Για ταξίδια, κοινωνικά ταξίδια, εκδρομές,
περιηγήσεις στην πόλη, επαγγελματικά ταξίδια, ταξίδια του γάμου.

TRANSDEV ITALY
Η Transdev Italy αποτελεί τμήμα του ομίλου Transdev .
Το 2006, κάθε μέρα, 4 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το τραμ, το
μετρό, τα τρένα και τα λεωφορεία. Περιλαμβάνει τη μεταφορά από και προς τα
λεωφορεία ή στο ποτάμι μέσω αστικού και προαστιακού δικτύου σε 7 χώρες (Γαλλία,
Γερμανία, Αυστραλία, Ισπανία, Βρετανία, Ιταλία και Πορτογαλία).
Η Transdev είναι παρούσα στην Ιταλία από το 2001, στο Τορίνο και Savona.
Το 2005 έκανε δύο σημαντικά βήματα: απέκτησε το 41% και τη διαχείριση των AMT
Spa στη Γένοβα και απέκτησε το 40% των μετοχών της εταιρίας Autoguidovie Spa
στο Μιλάνο. Την 1 Φεβρουαρίου του 2008, διεκόπη η συνεργασία με την
Autoguidovie Spa, εν τω μεταξύ Transdev απέκτησε 39,5 % του μετοχικού
κεφαλαίου της Dolomiti Spa, εταιρία μεταφορών με λεωφορεία στην επαρχία του
Belluno.

Στην Ιταλία, το μετρό της Γένουας είναι το μικρότερο και χαρακτηρίζεται από τα
γρήγορα και συχνά δρομολόγια των 5,3 χιλιομέτρων και διαθέτει επτά
σταθμούς. Αυτό το διάστημα επεκτείνεται σε μήκος 7 χιλιομέτρων και η επέκταση
αυτή αναμένεται να ανοίξει το 2012.Έχει άμεση σύνδεση με τον υπόγειο σταθμό του
Προαστιακού στο πλαίσιο της κύριας γραμμής του σιδηροδρομικού σταθμού της
Trenitalia, Principe, και κατά τις ώρες αιχμής το μετρό αναχωρεί κάθε έξι λεπτά.

TRANSDEV SPAIN
Η Transdev Spain αποτελεί μέρος του ομίλου Transdev και ιδρύθηκε το 2007. Η
έδρα της είναι στη Μαδρίτη και σκοπός της είναι η δομή της ανάπτυξης στην Ισπανία,
καθώς και να αναλάβει τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης.
Στην Ισπανία, η Transdev εμπλέκεται στη λειτουργία του τραμ στην Τενερίφη και
είναι πρόθυμη να αναπτύξει τις δραστηριότητές της στον τομέα των λεωφορείων και
των τρένων.

Το 2000, η επιχείρηση Cabildo της Τενερίφης ,η οποία αποτέλεσε την
εταιρεία Metropolitano de Tenerife SA (MTSA) , προκειμένου να πραγματοποιήσει
την κατασκευή και εκμετάλλευση των σιδηροδρομικών έργων στο νησί της
Τενερίφης. Περιλαμβάνει τόσο σιδηροδρομικά έργα στη μητροπολιτική περιοχή, όσο
και σιδηροδρομικά έργα για τη σύνδεση των πόλεων της νότιας ακτής της λίμνης και
της Νότιας Ακτής με την πρωτεύουσα Santa Cruz .
Τον Μάρτιο του 2003, την ανταγωνιστική επιλογή του συντρόφου της τεχνολογίας
κερδίζεται από την κοινοπραξία TENEMETRO , που αποτελείται από τις
Transdev , INECO-TIFSA και Somague , ως μετόχου στο 14% των MTSA . Η
Transdev ήταν ο τεχνολογικός συνεργάτης που θα συνόδευε την προτεινόμενη
γραμμή του τραμ 1 για τα πρώτα έτη λειτουργίας. Η δέσμευση αυτή περιελάμβανε
την ενεργό συμμετοχή της Transdev ως μετόχου της MTSA, αλλά και στο επίπεδο
της λειτουργίας και του έργου.
Επίσης, από το 2003 Transdev συνεισφέρει τις γνώσεις της, την εμπειρία της ,που
μεταδίδεται σε όλες τις υπηρεσίες της εταιρείας, και διατηρεί μια σταθερή παρουσία
στην Τενερίφη.

TRANSDEV PORTUGAL
Λειτουργεί στην Πορτογαλία από το 1997. Η Transdev ενσωματώθηκε με την
εταιρία Normetro και έχει κερδίσει σε διαγωνισμό δημόσιων μεταφορών του διεθνούς
δικτύου του Metro do Porto. Σήμερα έχει αποκτήσει και το Grupo Joalto.
Η Transdev απασχολεί, στην Πορτογαλία, περίπου 2200 εργαζόμενους και
διαθέτει στόλο περίπου 1500 λεωφορείων. Ο όγκος των επιχειρήσεων στην
Πορτογαλία έφθασε τα 182.000.000 € το 2009. Για το 2010 και το 2011, στόχος της
είναι η ανάπτυξη νέων λύσεων κινητικότητας, όπώς είναι η ενοικίαση ποδηλάτων
στην Πορτογαλία.[37]
Το Metro do Porto είναι ένα πολύ επιτυχές έργο στην Πορτογαλία, με 5 γραμμές
που καλύπτουν 60 χλμ. (με 8 χλμ. υπογείως), 68 σταθμούς και πάνω από 70
αμαξοστοιχίες. Η Transdev ήταν το κλειδί για την λειτουργία αυτού του έργου από το
2002.

CONNEXXION
Οι δραστηριότητες της Connexxion στα μέσα μαζικής μεταφοράς
πραγματοποιούνται από τις Connexxion Openbaar Vervoer NV (Hilversum),Hermes
Groep NV (Weert), GVU NV (Utrecht) και Novio NV(Nijmegen).
Η Connexxion επικεντρώνεται στην υλοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών των
οδικών, σιδηροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών στην Ολλανδία. Αυτές αφορούν
αστικές και περιφερειακές συγκοινωνίες σε πολλές μεγάλες και μεσαίες πόλεις.
Πραγματοποιεί τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η
προσοχή της εστιάζεται πρωτίστως στην αύξηση και βελτίωση της κινητικότητας των
επιβατών, καθώς και την ικανοποίηση των πελατών, την καινοτομία, την
αποτελεσματικότητα και την καλύτερη πληροφόρηση.
Η Connexxion είναι υπεύθυνη για την επιτυχή λειτουργία της Valleilijn ,ένα τρένο
που καλύπτει την απόσταση μεταξύ των σταθμών Ede / Wageningen και
Amersfoort. Η γραμμή Almelo-Marienberg επίσης ανήκει στην Connexxion. Αυτή η
σιδηροδρομική υπηρεσία που ανατέθηκε στην Connexxion εκτελείται από την
εταιρεία Syntus. Η στρατηγική της είναι η λειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών
μέσω της προσφοράς πολλαπλών συνδυασμένων μεταφορών.

Η Connexxion μεταφέρει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους στον
προορισμό τους κάθε μέρα. Εστιάζει ιδιαιτέρως την προσοχή της στην κοινωνική της
ευθύνη. Στόχος της είναι οι επιβάτες της να ταξιδεύουν όσο γίνεται πιο ευχάριστα
τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.

Η Connexxion λειτουργει στις αστικές και περιφερειακές μεταφορές (λεωφορεία, ταξί, τραμ και τρένα) στις ιδιωτικές μεταφορές (υπηρεσίες ταξί, ασθενοφόρων και περιηγήσεων)
στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών
Η Connexxion εκτελεί τις υπηρεσίες της για τον δημόσιο τομέα και για ιδιωτικές
επιχειρήσεις.
Τον Οκτώβριο του 2007, πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των δύο τρίτων των
μετοχών της Connexxion στην κοινοπραξία της Transdev και της Ολλανδικής
τράπεζας Bank Nederlandse Gemeenten. Οι υπόλοιπες μετοχές εξακολουθούν να
είναι στην κατοχή του κράτους της Ολλανδίας μέχρι το τέλος του 2012. Η
ιδιωτικοποίηση ήταν ένα λογικό βήμα για την ανάπτυξη της εταιρείας. Η συμμαχία
Transdev και Connexxion η τέταρτη μεγαλύτερη ιδιωτική επιχείρηση μεταφοράς
επιβατών στην Ευρώπη.

Η στρατηγική της Connexxion στο πλαίσιο της συμμαχίας είναι η ενίσχυση της
ηγετικής της θέσης στην Ολλανδία. Η συμμαχία της με την Transdev προσφέρει
τεράστιες δυνατότητες στις αστικές και περιφερειακές μεταφορές στην Ολλανδία από
πλευρά γνώσεων και εμπειρίας. Η Transdev είναι μία διεθνής εταιρεία με μεγάλη
εμπειρία στο μετρό, στα σιδηροδρομικά συστήματα και με συνεργασίες με
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η Connexxion με τη σειρά της φέρνει μεγάλη
εμπειρία στην παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς, που λειτουργούν σε μια εξαιρετικά
ανταγωνιστική αγορά.

VEOLIA TRANSPORT
H Veolia Transport λειτουργεί σε 28 χώρες σε όλο τον κόσμο. Απασχολεί περίπου
77600 εργαζομένους. Διαθέτει 37162 οχήματα, τα οποία έχουν καλύψει 1,88 δις
μίλια. Το 2009 εισέπραξε 5,86 δις € και πραγματοποίησε 2,32 δισεκατομμύρια
ταξίδια.Οι υπηρεσίες της στον δημόσιο τομέα κυμαίνονται στις 5000 περίπου σε όλο
τον κόσμο. Έχουν αποφευχθεί 4,3 εκατ. τόνοι CO2.[43]

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεγάλων
μεταφορέων (μελών του ΕΡΤΟ)

Οι Ευρωπαϊκοί φορείς επιβατικών μεταφορών είναι εξοπλισμένοι για να
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των σύγχρονων μέσων μαζικής μεταφοράς σε όλον
τον κόσμο χάρη της εμπειρίας τους και της ισχυρής τους γνώσης και της σωστής
διαχείρισης τους στο πλαίσιο μιας ομάδας. Προσφέρουν στους πελάτες των
δημόσιων μεταφορών πλήρη εμπειρία και μια σειρά λύσεων.
Μέσα από το ιστορικό των δραστηριοτήτων τους, έχουν επιτύχει υψηλά πρότυπα
αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ακρίβειας, χάρη στην εφαρμογή των λειτουργιών και
συντήρησης των διαδικασιών με στόχο την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών δημόσιων
μεταφορών. Έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες
και προσδοκίες, παρέχοντας συνεχώς υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας,
που είναι απαραίτητα στις σημερινές δημόσιες μεταφορές.
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ομίλων είναι η δυνατότητά τους να
συνεργάζονται με τους δημόσιους φορείς μεταφορών για την κατασκευή νέων
δικτύων μεταφοράς ή επεκτάσεων σε υφιστάμενα δίκτυα. Συμβάλουν στα
σιδηροδρομικά έργα βοηθώντας τους δημόσιους φορείς μεταφορών στην οικονομική
βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Στα δίκτυα των λεωφορείων,
αναδιοργανώνουν συχνά τα δρομολόγια σύμφωνα με τις αλλαγές του τρόπου ζωής
που διαπιστώνονται από ειδικευμένες έρευνες των ομίλων.
Κάθε πελάτης έχει τις δικές του συγκεκριμένες ατομικές ανάγκες και η
προσβασιμότητα αποτελεί βασικό παράγοντα για την παροχή βελτιωμένων
υπηρεσιών στις δημόσιες μεταφορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το
Stagecoach Group,που προσφέρει υπηρεσίες στους χρήστες αναπηρικών
καροτσιών για την ευκολότερη πρόσβαση σε τρένα, λεωφορεία καθώς και δωρεάν
μεταφορά με ταξί στους σταθμούς.

Καθιστούν ευκολότερο για τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν λεωφορεία και τις
σιδηροδρομικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την προσαρμογή του δικτύου και τη
συχνότητα των δρομολόγιων για την κάλυψη της ζήτησης.
Η εταιρεία Transdev έχει υπογράψει συμβόλαιο ,το Global Compact, με τα
Ηνωμένα Έθνη, συμβάλλοντας ενεργά στην παγκόσμια ανάπτυξη των 10 αρχών του
συμβολαίου. Σε αυτές τις αρχές περιλαμβάνονται:
Η προστασία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η στήριξη της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα συλλογικής
διαπραγμάτευσης.
Η εξάλειψη όλων των μορφών εξαναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας,
ειδικά με θύματα τα παιδιά.
Η καταπολέμηση των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και την
εργασία.
Η εφαρμογή ενός προληπτικού και αποτελεσματικού προγράμματος για την
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η προώθηση μιας μεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.
Η παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη και διάχυση φιλικών προς το
περιβάλλον τεχνολογιών.
Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση όλων των μορφών
διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων της δωροδοκίας και της εκβίασης.
Η αλλαγή του κλίματος είναι μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει ο κόσμος. Οι επιλογές που κάνει ο καθένας καθημερινά επηρεάζουν
τον πλανήτη αλλά και τις μελλοντικές γενιές. 

Οι Ευρωπαϊκοί φορείς των μεταφορών
προσπαθούν να βοηθήσουν με διάφορους τρόπους στην προστασία του
περιβάλλοντός, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να μειώσουν τη χρήση αυτοκινήτων
και να χρησιμοποιήσουν τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Παράλληλα, εργάζονται
σκληρά για να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των οχημάτων τους.
Οι δημόσιες μεταφορές είναι το κλειδί για το μέλλον της κοινωνίας, καθώς συμβάλουν
σημαντικά στην κοινωνική ένταξη και στην ποιότητα της ζωής των πόλεων. Τα
λεωφορεία, τα πούλμαν, τα τρένα ,το μετρό και τα τραμ αποτελούν ένα σημαντικό
μέρος της λύσης στην παγκόσμια πρόκληση της κλιματικής αλλαγής.
Παρ’ όλα αυτά, περιβαλλοντικές επιπτώσεις προκαλούν ακόμα και οι οικολογικές
μετακινήσεις με λεωφορεία και τρένα αλλά και κάθε άλλου είδους μεταφοράς. Γι’
αυτό, οι Ευρωπαϊκοί μεταφορείς προσπαθούν να κάνουν τις επιχειρήσεις τους, όσον
το δυνατό πιο βιώσιμες. Η περιβαλλοντική πολιτική τους εκφράζει τη δέσμευσή τους
για καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση, μέσω μιας σειράς μέτρων για τη μείωση των
εκπομπών, της κατανάλωσης νερού, της κατανάλωση ενέργειας, καθώς και για την
ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την προώθηση της ανακύκλωσης.
Οι κυβερνητικές μελέτες κατέστησαν σαφές ότι οι εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα από τις μεταφορές αυξάνονται. Δείχνουν επίσης ότι μπορούμε να
επιτύχουμε σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από περισσότερο βιώσιμους
τρόπους ζωής.
Οι δημόσιες συγκοινωνίες μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να κάνουν λιγότερη χρήση του
αυτοκινήτου, καθώς τα λεωφορεία και τα τρένα παράγουν λιγότερες εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα ανά επιβάτη από ότι το αυτοκίνητο.
Οι Ευρωπαϊκοί μεταφορείς αναγνωρίζουν ότι κάθε μορφή μεταφοράς έχει
επιπτώσεις στο περιβάλλον και έχουν δημοσιεύσει περιβαλλοντικές πολιτικές που να
καθορίζουν τη δέσμευσή τους για την καλή περιβαλλοντική διαχείριση, καθώς και για
τον καθορισμό των στόχων για βελτίωση.
Συγκεκριμένα, η στρατηγική του Stagecoach Group περιλαμβάνει επενδύσεις
στις ανανεώσιμες πηγές καυσίμων και καθαρότερους κινητήρες, state-of-the-art
ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις, πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση των
υδάτων και των αποβλήτων και κίνητρα για πράσινες μεταφορές στους υπαλλήλους
του. Στα άμεσα σχέδια του είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των
οχημάτων του.

Παρόλα αυτά, η δράση των μελών του ΕΡΤΟ μπορεί να είναι και αρνητική σε
χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται καθώς και σε αυτές που δεν δραστηριοποιείται.
Συγκεκριμένα, η μεγάλη απελευθέρωση της αγοράς των μεταφορών έχει σαν
αποτέλεσμα την έντονη επιρροή και κυριαρχία των μεγάλων ιδιωτικών μεταφορέων
εις βάρος των δημόσιων υπηρεσιών καθώς και μικρότερων επιχειρήσεων
μεταφορών. Επίσης, συνεχώς αυξάνονται και συνδέονται μεταξύ τους καινούργια και
παλιότερα συστήματα μεταφορών (σταθμοί μεταφοράς, λεωφορεία και
τρένα, τηλεφωνικά κέντρα, κ.λπ.) με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες στην
ανεύρεση ευθυνών από φορείς για τις καθυστερήσεις και για άλλα προβλήματα που
εμφανίζονται. Εξαιτίας της συνεχούς τεχνολογικής εξέλιξης και της αυξανόμενης
ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν αυτές οι εταιρίες οδήγησαν στην αύξηση
των τιμών των εισιτηρίων με συνέπεια να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά
αρκετοί επιβάτες.

Απειλές ή ευκαιρίες για τις μικρές χώρες και ειδικότερα για
την Ελλάδ
α
Η σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς δημοσίων μεταφορών στην Ευρώπη έχει
ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων του κλάδου που παρέχουν
υπηρεσίες σε περισσότερες από μία χώρες. Οι ιδιωτικοί φορείς δημόσιων
μεταφορών έχουν εισχωρήσει σε μεγάλες και μικρές χώρες καθιστώντας τους ως
πρωταρχικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των χωρών αυτών. Ο ρόλος τους
μπορεί να αποτελέσει απειλή ή ευκαιρία για μια μικρή χώρα, όπως η Ελλάδα.

Οι ιδιωτικοί φορείς μεταφορών διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και έχουν την
δυνατότητα να μοιράζονται τις γνώσεις τους με την αγορά και μπορούν να
αναλάβουν καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη της συγκοινωνίας μιας χώρας.
Επίσης, μπορούν να παρέχουν μια πιο ποιοτική, αξιόπιστη, άνετη και ασφαλή
μετακίνηση επιβατών. Έχουν την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την υλοποίηση
μεγάλων έργων στα κέντρα των πόλεων και στις περιφέρειες, με σκοπό τη μείωση
της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την άμβλυνση των προβλημάτων που
οφείλονται στο περιορισμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.
Παρ’ όλο τον θετικό τους ρόλο, οι ιδιωτικές αυτές επιχειρήσεις μπορούν να
αποτελέσουν απειλή για τους υφιστάμενους φορείς μεταφορών. Συγκεκριμένα, μέσω
της δράσης τους δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στην αγορά θέτοντας
σε κίνδυνο άλλες υπηρεσίες μεταφορών.
Συμπεράσματα, Προτάσεις
Οι δέκα μεγαλύτερες ιδιωτικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δημοσίων μεταφορών
συμβάλλουν στην εφαρμογή πραγματικών οφελών για την οικονομική ανάπτυξη και
την κοινωνική ευημερία των κοινοτήτων για τους εξής λόγους:

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
επέκταση των υπηρεσιών ή για την συντήρηση του προϋπολογισμού.
Επενδύσεις και καινοτομίες στα δημόσια αστικά δίκτυα μεταφορών από
ιδιωτικές επιχειρήσεις δημοσίων μεταφορών μπορούν να συμβάλλουν στη
μείωση των επιδοτήσεων των τοπικών αρχών.

Οι ιδιωτικοί φορείς μεταφορών διαθέτουν εμπειρία με τους παρόχους
μεταφορών, την επέκταση μεταφορικών υπηρεσιών κατά παραγγελία, τη
χρήση αυτοκινήτων ΙΧ, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και με τα
τηλεφωνικά κέντρα

Οι ιδιωτικοί φορείς μεταφορών μοιράζονται βέλτιστες πρακτικές των γνώσεών
τους από διάφορες αγορές, και μπορούν να αναλάβουν συμβουλευτικό ρόλο
για τα μεγάλα έργα, για την έκδοση εισιτηρίων και την δομή των ναύλων και
τη διαχείριση των σταθμών.

 Είναι δεσμευμένοι να παρέχουν ποιότητα και ικανοποίηση στον πελάτη:
o Κίνητρα για την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών αποτελούν τα
εξής: η ακρίβεια, η αξιοπιστία, η άνεση, η πληροφόρηση των επιβατών
κλπ.
o Δεσμεύσεις για την αύξηση της επιβατικής κίνησης και των επιβατικών
εσόδων.
o Αποζημιώσεις που καταβάλλονται με βάση την πραγματική αύξηση
του αριθμού των επιβατών.
o Οι δημόσιοι φορείς μεταφορών αποτελούν σημαντικούς εργοδότες
στις αστικές κοινότητες.
o Ένα λεωφορείο που μεταφέρει 60 άτομα, μπορεί να σημαίνει 60
λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, συμβάλλοντας στη μείωση της
ροής κυκλοφορίας, στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης,
βοηθώντας στην άμβλυνση των προβλημάτων που οφείλονται στο
περιορισμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, και απελευθερώνοντας
τα κέντρα της πόλης μας.
o Στόχος των λεωφορείων είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των δημοσίων μεταφορών, ώστε να προσελκύουν τους χρήστες από
τα αυτοκίνητα.
o Αποτελεσματικές και ισχυρές συνεργασίες μεταξύ των τοπικών αρχών
και των ιδιωτικών επιχειρήσεων των δημοσίων μεταφορών
εξασφαλίζουν επενδύσεις, καινοτομία και βελτίωση δημοσίων δικτύων
μεταφοράς.
Τα οφέλη των φορέων για την ασφάλεια και το περιβάλλον:
o Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι 10 με 20 φορές ασφαλέστερες από το
αυτοκίνητο. (Πηγή - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών)
o Τα λεωφορεία και τα τραμ καταναλώνουν 3 έως 5 φορές λιγότερη ενέργεια
ανά επιβάτη.
o Ένα λεωφορείο ντίζελ 45 θέσεων, με μόνο 5 επιβάτες εκπέμπει λιγότερη
ρύπανση από ό, τι ένα αυτοκίνητο με 1,5 άτομα.
o Τα λεωφορεία δημιουργούν 11 φορές λιγότερο θόρυβο από τα αυτοκίνητα,
και τα τραμ 46 φορές λιγότερο.
Οι υπηρεσίες των μελών του ΕΡΤΟ αποτελούν μια ελκυστική λύση για την
ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου συγκοινωνιών που θα προσφέρει μια πιο άνετη
και ποιοτική μετακίνηση των επιβατών σε μία χώρα σαν την Ελλάδα. Διαθέτουν
μεγάλο κεφάλαιο για την υλοποίηση και κατασκευή τεράστιων έργων αλλά και
κατάλληλες υποδομές. Τα εξελιγμένης τεχνολογίας οχήματα θα μπορούν να
παρέχουν μια πιο γρήγορη και ασφαλέστερη μετακίνηση καθώς και θα εξαλείψουν
την κυκλοφοριακή συμφόρηση στα κέντρα των πόλεων. Επίσης μπορεί να συμβάλει
στην ανάπτυξη του δικτύου μιας χώρας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
της, είτε μέσω ενός συμβουλευτικού χαρακτήρα είτε μέσω της παροχής οχημάτων,
μηχανών, υποδομών και χρημάτων.
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver