Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη λαθρεπιβίβασηΗ αντιμετώπιση της λαθρεπιβίβασης στα Μ.Μ.Μ. με στόχο τη μείωση της εισιτηριοδιαφυγής, η οποία αποτελεί σημαντική πηγή απώλειας εσόδων για το σύστημα των Αστικών Συγκοινωνιών, αποτελεί προτεραιότητα της Διοίκησης της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Ήδη, από τις αρχές της θερινής περιόδου του τρέχοντος έτους, σε συνεργασία και με το αρμόδιο Υπουργείο τέθηκε σε εφαρμογή σύστημα εντατικοποίησης των ελέγχων κομίστρου εντός των οχημάτων της ΟΣΥ, με σημαντική αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων – Ελεγκτών που διενεργούν σχετικούς ελέγχους, μειώνοντας αισθητά, το ποσοστό των μετακινούμενων παραβατών και των κρουσμάτων λαθρεπιβίβασης.

Οι συντονισμένες ενέργειες στις οποίες προέβη η Διοίκηση της Ο.ΣΥ. Α.Ε., δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα ελέγχων κομίστρου είναι οι εξής:

1. Το Σώμα Μονίμων Ελεγκτών κομίστρου, στελεχώθηκε με επιπλέον Προσωπικό, διπλασιάζοντας την συνολική δύναμή του, καθώς και το σύνολο των προγραμματισμένων διενεργούμενων ελέγχων που πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση.

2. Εξ’ αυτών, από τις αρχές του καλοκαιριού 2013, δημιουργήθηκαν ειδικές ομάδες Ελεγκτών που εργάζονται σε πρωινή και αντίστοιχα βραδινή βάρδια, ως πλήρωμα στελέχωσης υπηρεσιακών οχημάτων.
Οι συγκεκριμένες ομάδες, κινούνται με διατεταγμένη προγραμματισμένη υπηρεσία, διενεργώντας καθημερινώς, αιφνίδιους ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με ιδιαίτερη έμφαση στις Συγκοινωνιακές γραμμές που διέρχονται από το κέντρο της Αθήνας, του Πειραιά και των Προαστίων, προσανατολιζόμενοι στις Γραμμές του Δικτύου όπου αποδεδειγμένα και βάσει στατιστικών στοιχείων, καταγράφεται η υψηλότερη παραβατικότητα.

 3. Το λοιπό Προσωπικό Μονίμων Ελεγκτών, είναι εντεταλμένοι για τον καθημερινό έλεγχο όλων των Γραμμών του Δικτύου, ιδιαιτέρως δε, σε όσες είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα "Είσοδος μόνο από την Πρώτη Πόρτα", όπου έχει δοθεί βαρύτητα στην εμπέδωση του νέου μέτρου από πλευράς επιβατικού κοινού, με την διαδικασία ενημέρωσης περί κατοχής κομίστρου, η οποία διενεργείται από τον ίδιο τον οδηγό, κατά την είσοδο των επιβατών στο όχημα.

4. Τέλος, τέθηκε σε εφαρμογή πιλοτικά και αξιολογείται με βάση την αποτελεσματικότητά του, το μέτρο της προγραμματισμένης ενασχόλησης του συνόλου των δραστηριοποιημένων εθελοντών Ελεγκτών οι οποίοι απασχολούνται στον έλεγχο κομίστρου, σε συγκεκριμένες – υψηλής παραβατικότητας - Γραμμές του Δικτύου, σε ομάδες 2 ατόμων, με προκαθορισμένο πλέον, πρωινό ή απογευματινό ωράριο. Από τα τηρούμενα στοιχεία αποδεικνύεται πως η αυξημένη διενέργεια συστηματικών ελέγχων, δρα αποτρεπτικά για το κοινό που επιβιβάζεται στα οχήματα χωρίς να φέρει τον νόμιμο κατά περίπτωση, τίτλο εισιτηρίου. Συνοπτικά, προσκομίζονται στον κάτωθι πίνακα, στοιχεία επιβληθέντων προστίμων (σε τεμάχια), τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο 2013, σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους: http://www.osy.gr/ethelsite/site_images/chart1Pass.png Αντίστοιχα, τα στοιχεία απόδοσης σε χρηματική αξία, που αφορούν το ίδιο χρονικό διάστημα, καταγράφονται στον κάτωθι συγκριτικό πίνακα: http://www.osy.gr/ethelsite/site_images/chart2Pass.png Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί, πως από τις αρχές του 2013, έχει χορηγηθεί ευεργετική ρύθμιση αποπληρωμής των προστίμων, σε όποιους εκ των εντοπιζόμενων επιβατών – παραβατών, επιθυμούν να εξοφλήσουν άμεσα (τοις μετρητοίς) στον υπάλληλό μας την αξία του επιβληθέντος προστίμου, ή εντός χρονικού ορίου 10 ημερολογιακών ημερών στα Κεντρικά Γραφεία της Ο.ΣΥ. ή του Ο.Α.Σ.Α., καταβάλλοντας το 50% της αξίας του αρχικώς προβλεπομένου προστίμου.

Η συγκεκριμένη παροχή, δεν ίσχυε κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα του 2012, στοιχείο που αναδεικνύει, αφενός την βούληση από πλευράς ηγεσίας των συναρμόδιων Υπουργείων, για συνετισμό του επιβατικού κοινού ως προς την κατοχή του νόμιμου αντιτίμου κομίστρου, αφετέρου, χαρακτηρίζει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ελήφθησαν από την Διοίκηση της ΟΣΥ, με σκοπό, τον περιορισμό της λαθρεπιβίβασης. Θα πρέπει πάντως να αναφερθεί ότι τόσο το συγκεντρωτικό σύνολο των καταλογιζόμενων προστίμων, όσο και η απορρέουσα αξία αυτών, παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις για το αναφερόμενο διάστημα του τρέχοντος έτους, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2012.

Σημαντική είναι επίσης, η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, που δραστηριοποιούνται εθελοντικά στον έλεγχο του κομίστρου, αντιλαμβανόμενοι την ζωτική σημασία που έχει για την βιωσιμότητα της Εταιρείας μας, καθώς και για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τους επιβάτες, η δραστική μείωση της εισιτηριοδιαφυγής.

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε., σαν Εταιρεία Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α., και ως ο μεγαλύτερος Φορέας Αστικών Συγκοινωνιών της Ελλάδας, αποδεικνύει με τις δράσεις της, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση του Έργου που της έχει ανατεθεί.

Η συνεχής επιδίωξη της βέλτιστης προσφοράς των υπηρεσιών μας προς το επιβατικό κοινό, έχει ως αποτέλεσμα την επί μακρόν εμπιστοσύνη και αποδοχή των μετακινούμενων επιβατών, συντελώντας έτσι, στην αναβάθμιση της εικόνας των Αστικών Συγκοινωνιών στην Αττική. Οι ανωτέρω δράσεις και οι προσπάθειες που καταβάλλονται σήμερα από πλευράς Διοίκησης και εργαζομένων της ΟΣΥ, προσανατολίζονται στο να επιφέρουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, αυτό δηλαδή, της συντριπτικής μείωσης του φαινομένου εισιτηριοδιαφυγής – λαθρεπιβίβασης, που υπονομεύει τα θεμέλια κάθε υγιούς Εταιρείας, η οποία καλείται να υπηρετήσει το κοινωνικό σύνολο.

http://www.osy.gr/
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver