Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙΟργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ

Το ποσό των 9.974.137,50 ευρώ καταβλήθηκε στον ΟΑΣΑ από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η καταβολή αυτού του ποσού από το Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αποτελεί μερική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών συγκοινωνιακών υπηρεσιών που  έχουν παρασχεθεί κατά το έτος 2011 από τον Όμιλο ΟΑΣΑ σε ΑμεΑ, τα οποία  σύμφωνα με Κοινές Υπουργικές      Αποφάσεις δικαιούνται ελεύθερη μετακίνηση με  ΜΜΜ αρμοδιότητας του Οργανισμού.

Η εξόφληση και των λοιπών οφειλών του ίδιου Υπουργείου για τα  έτη 2011, 2012, και 2013 όσον αφορά συγκοινωνιακές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε  ΑμεΑ, όπως επίσης σε άτομα άνω των 65, νέους κάτω των 18 καθώς και πολυτέκνους,  έχει  αρχίσει να υλοποιείται έπειτα από  μακρο-χρόνια προσπάθεια του Οργανισμού.

Το υπόλοιπο των οφειλών, που συνιστούν υποχρέωση του Υπουργείου για  συγκοινωνιακές    υπηρεσίες  που παρασχέθηκαν – και δεν συνιστούν  κρατική  αντισταθμιστική καταβολή – θα   καλύψει ένα σημαντικό ποσό των οικονομικών  αναγκών του  Ομίλου ΟΑΣΑ.

 Ο Όμιλος ΟΑΣΑ (Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ, Λεωφορεία και Τρόλεϊ) που  γνωρίζει  τα τελευταία χρόνια μείωση του κύκλου εργασιών του λόγω της οικονομικής ύφεσης, στηρίζει τους επιχειρησιακούς του στόχους:

·         στον ορθολογικότερο ανασχεδιασμό  του συγκοινωνιακού του έργου,
·         στη σύναψη συμβάσεων παροχής συγκοινωνιακού έργου με την ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ αντιστοίχως, κατά το Μάιο του 2013, για πρώτη φορά μετά από πολυετείς προσπάθειες,            καθιστώντας έτσι συμβατή τη διαχείριση του έργου του και σύμφωνα με τον Κανονισμό 1370 της ΕΕ για τις  αστικές  συγκοινωνίες,
·         στην σημαντική μείωση  των λειτουργικών του  δαπανών.

Σημειώνεται ότι η ετήσια αντισταθμιστική καταβολή για υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος μειώνεται κατά 50% περίπου στη 3ετία 2012-2014.
Η χωρική κάλυψη της Αττικής με επαρκή αριθμό δρομολογίων είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του οικονομικού ιστού της Πρωτεύουσας, ιδιαίτερα δε για τον πληθυσμό που δεν διαθέτει      εναλλακτικά μέσα μετακίνησης.   Ο αριθμός δρομολογίων εξαρτάται και από τα έσοδα του      Ομίλου.  Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω προϋπόθεση, ο ΟΑΣΑ συνεχίζει την διεκδίκηση για την άμεση εξόφληση των υπολοίπων οφειλομένων ποσών από Υπουργεία και Δήμους με κάθε νόμιμο τρόπο.
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver