ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΣΑΠίνακας Πρόσληψης από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ
(Διαδικασία Ν. 4152/2013)
Έχοντας υπόψη  :
α) Τον Ν. 4152/9-5-13/τεύχος  Α΄ Αρ.Φ. 107.Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
     4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
β)  Την με  αριθμ. ΚΥΑ 3.24641/οικ.3.1574/27-8-2013/τεύχος Β΄ Αρ. Φ.2091
     Προώθηση της απασχόλησης μέσω  προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.   
γ)  Τη Δημόσια πρόσκληση  του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης &
     Πρόνοιας του ΟΑΕΔ Νο 5/2013 με αρ.πρωτ. 95037/12-11-13.
δ)  Τον οδηγό Εφαρμογής  των διαδικασιών  υποδείξεων, αντικαταστάσεων,
     προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης σε συνέχεια των αναρτήσεων
     των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων, στο πλαίσιο των Δημοσίων
     Προσκλήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες
     Φορείς.
Σύμφωνα με την παρ. 7.5 του  άρθρου 7 της παραπάνω σχετικής ΚΥΑ αναρτούμε τον συνημμένο οριστικό πίνακα κατάταξης των 200 ανέργων του ΟΑΕΔ οι οποίοι καλούνται από τον επιβλέποντα φορέα ΟΑΣΑ να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα. Με τη λήξη του προγράμματος, παύει αυτοδικαίως η απασχόλησή τους, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις στην παρ. ΙΔ1 του Ν. 4152/2013. 
Στα πλαίσια της υλοποίησης του  προγράμματος καλούμε τους 200 ωφελούμενους να προσέλθουν για κατάθεση των προβλεπομένων δικαιολογητικών ως ακολούθως :

Από  ΑΒΟΥΡΗ-ΚΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑ  Έως   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
στις 18/12/13 από 8:00 - 14:00
Από ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Έως   ΚΙΤΣΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ
στις 19/12/13 από 8:00 - 14:00
Από  ΚΛΕΦΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Έως  ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
στις  20/12/13 από 8:00 - 14:00
Από  ΜΩΡΑΪΤΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  Έως   ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
στις  23/12/13 από  8:00 - 14:00
Από  ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Έως   ΨΩΡΟΜΙΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
στις  24/12/13 από  8:00 - 14:00

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ωφελούμενοι, αναγράφονται στο παραπάνω (δ) σχετικό.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΟΥΛΑ ΖΩΤΑΛΗ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver