ΟΑΣΑ Α..Ε.. – ‘Έκθεση Πεπραγμένων 2013ΟΑΣΑ Α..Ε.. – ‘‘Έκθεση Πεπραγμένων 2013 ((9--μηνο))

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από την θέση του Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΑΣΑ έχω την τιμή να παρουσιάσω την ενδιάμεση Έκθεση Πεπραγμένων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1-30/9/2013.
Από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου στις 13/12/2012 και για όλη την περίοδο άσκησης των καθηκόντων μου, αποτέλεσε στόχο μου να εργαστώ για την βελτίωση του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών της Αττικής.

Σε συνεργασία με τα μέλη του Δ.Σ., τα υπηρεσιακά στελέχη της ΟΑΣΑ, τις Διοικήσεις και Διευθύνσεις των θυγατρικών εταιρειών ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καθώς και με άλλους αρμόδιους Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς και φυσικά με την διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (προγενέστερα Υπουργείο Ανάπτυξης) κατεύθυνα τον ΟΑΣΑ ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα του ΣΑΣ, να δρομολογηθεί η εκτέλεση σημαντικών Έργων και να διευθετηθούν μακροχρόνιες εκκρεμότητες.

Ενδεικτικά αναφέρομαι σε δράσεις και ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό αυτό διάστημα όπως:

- Την υπογραφή Συμβάσεων Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου με τις ΟΣΥ & ΣΤΑΣΥ που εκκρεμούσαν από την θέση σε ισχύ του Κανονισμού ΕΕ 1370/2007, με τις οποίες ο ΟΑΣΑ ως αρμόδια Αρχή αναθέτει κατ’ αποκλειστικότητα στις ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε. την παροχή Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντας (ΥΓΟΣ) μέχρι τον Δεκέμβριο 2019. Η τήρηση των εν λόγω Συμβάσεων συμβάλει στην βιωσιμότητα του ΣΑΣ και διασφαλίζει την παροχή αξιόπιστων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών δημόσιων αστικών μεταφορών στην Αττική.

- Την διευθέτηση μακροχρόνιων εκκρεμοτήτων με την υπογραφή συμβάσεων με Υπουργεία και Δημόσιους Φορείς που οδήγησαν (σε ορισμένες περιπτώσεις για πρώτη φορά) στην αποζημίωση του Ομίλου ΟΑΣΑ από την παροχή συγκοινωνιακής υπηρεσίας προς επωφελούμενες ομάδες (ΑΜΕΑ, φοιτητές, πολύτεκνοι κλπ).

- Την σύνταξη νέου Χάρτη Υποχρεώσεων προς Επιβάτες - Καταναλωτές (ΧΥΚ), σε συμφωνία με τον νέο κανονισμό της Ε.Ε. (ΕΚ 181 / 2013)

- Την προώθηση δράσεων για την αποφυγή απώλειας εσόδων, όπως την εκπόνηση και δρομολόγηση Σχεδίου Ελέγχου Κομίστρου, την βελτίωση της παρακολούθησης στην εκτύπωση-διακίνηση αξιόγραφων (εισιτηρίων και κουπονιών), την συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου παραχάραξης τίτλων κομίστρου.

- Την ολοκλήρωση των διαγωνισμών των δύο μεγάλων έργων της Τηλεματικής και του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (ΑΣΣΚ)
- Την δραστηριοποίηση του ΟΑΣΑ σε διεθνή ερευνητικά έργα για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιακών υπηρεσιών
2 ΟΑΣΑ Α..Ε.. – ‘‘Έκθεση Πεπραγμένων 2013 ((9--μηνο))
- Την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων για την βελτίωση λειτουργίας και εξυπηρέτησης σε επιλεγμένες γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ.
- Το άνοιγμα του ΟΑΣΑ στην κοινωνία με την συνεργασία θεσμικών φορέων όπως η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, για συμμετοχή στον σχεδιασμό των Αστικών Συγκοινωνιών
Τα επιτεύγματά μας αυτής της περιόδου, εφόσον συνεχιστούν με επιτυχία, θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη του ΟΑΣΑ και των θυγατρικών του εταιρειών, θα εδραιώσουν την μακροπρόθεσμη οικονομική τους βιωσιμότητα αλλά προ πάντων θα εξασφαλίσουν στην περιοχή της Αττικής την παροχή δημόσιων συγκοινωνιακών υπηρεσιών αντάξιων μιας πολυπληθούς ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.

Η ενασχόλησή μου με τον τομέα των δημόσιων συγκοινωνιών δεν ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων μου στον ΟΑΣΑ την 13/12/2012 ως Προέδρου ΔΣ και Δ/ντος Συμβούλου ούτε θα ολοκληρωθεί με την αφυπηρέτησή μου από την θέση αυτή.

Με την εμπειρία και επιστημονική γνώση που διαθέτω από την υπερτριακονταετή ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία μου, επιχείρησα να υπηρετήσω τον ΟΑΣΑ με αντικειμενικότητα, ανεπηρέαστα και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του Ομίλου και την βιωσιμότητα του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών και βέβαια την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Το παρόν σημείωμα περιλαμβάνει μια αναφορά στις δράσεις και ενέργειες που ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο που είχα την τιμή να υπηρετώ τον ΟΑΣΑ ως Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.
Για τα αποτελέσματά της ομαδικής μας εργασίας που παρουσιάζονται στο παρόν, επιθυμώ να ευχαριστήσω τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και όλους τους Διευθυντές και τα υπηρεσιακά στελέχη του ΟΑΣΑ για την συνεργατικότητά τους. Ήταν για μένα μεγάλη τιμή και χαρά να διαπιστώνω καθημερινά το υψηλό επαγγελματικό τους επίπεδο.

Επίσης επιθυμώ να ευχαριστήσω τις Διοικήσεις, τα στελέχη και τους εργαζόμενους των εταιρειών ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε. για την αγαστή συνεργασία τους αλλά προ πάντων διότι με τις συνεχείς τους προσπάθειες διατηρούν υψηλό το επίπεδο παροχής υπηρεσιών, ειδικά σε μια εποχή δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Τέλος επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους εκείνους που μου έδειξαν την εκτίμησή τους και μου εμπιστεύθηκαν την θέση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου στον ΟΑΣΑ.
Αθήνα, Νοέμβριος 2013
Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver