«Επέκταση κατηγορίας Διπλωμάτων Οδήγησης (Οδηγοί πρώην ΗΛΠΑΠ)».Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) Την υπ’ αρ. πρωτ. 346/06.12.13 εισήγηση της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού
κ. Ε. Παπαδοπούλου και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα,
και μετά από συζήτηση.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α
Την επέκταση των αδειών οδήγησης των εξήντα πέντε (65) οδηγών των
Ηλεκτροκινήτων Οχημάτων του πρώην ΗΛΠΑΠ, που κατέχουν άδειες οδήγησης
κατηγορίας Β΄, Γ΄ ή Γ΄ και Ε΄ σε άδειες οδήγησης κατηγορίας Δ΄, που είναι το
ελάχιστα απαιτούμενο τυπικό προσόν για την Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver