Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. Ποιοί είμαστε.Ανθρώπινο Δυναμικό
Στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. εργαζόμαστε 6.183 άτομα όλων των ειδικοτήτων δηλαδή προσωπικό κίνησης, εργατοτεχνικό προσωπικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Η συντριπτική πλειοψηφία μας (4.905 άτομα) εργάζεται στον κρίσιμο τομέα της κίνησης (οδηγοί, σταθμάρχες, επόπτες κλπ) ενώ ένας επίσης σημαντικός αριθμός (864) αποτελεί το εργατοτεχνικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό αριθμεί 297 άτομα και το βοηθητικό προσωπικό 117.  Παρόλο που η δύναμη προσωπικού της Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι η χαμηλότερη σε σχέση με τα 10 προηγούμενα έτη, το συγκοινωνιακό έργο που παράγει η εταιρεία δεν παρουσιάζει ανάλογη μείωση, οι εργαζόμενοι στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. χάρη στη μακρόχρονη εμπειρία μας και στη μεγάλη εξειδίκευση που διαθέτουμε, ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες ανάγκες. 
 
Ενδεικτικά, το προσωπικό μειώθηκε κατά 14,7% το 2011 σε σχέση με το 2010, μείωση που οφείλεται σε μη κάλυψη των αποχωρήσεων που έγιναν κυρίως λόγω συνταξιοδότησης και της εφαρμογής των μέτρων των Μετατάξεων. Ο μεγαλύτερος με διαφορά αριθμός αποχωρήσεων αφορά στην κατηγορία του προσωπικού κίνησης (846 άτομα). Συγκεκριμένα στο τέλος του 2011 η δύναμη του προσωπικού κίνησης και του διοικητικού προσωπικού ήταν μειωμένη κατά 12,7% και 14,5% αντίστοιχα έναντι του προηγούμενου έτους.
Αλλά και ο αριθμός των τεχνιτών, που αντιστοιχούν ανά λεωφορείο παρουσιάζεται μειωμένος σε σχέση με το 2010. Το 2011 για κάθε κυκλοφορούν λεωφορείο αντιστοιχούν 0,27 τεχνίτες ή εναλλακτικά κάθε τεχνίτης είναι υπεύθυνος για 3,7 λεωφορεία. Αντίστοιχα μειωμένη αναλογία σε σχέση με το 2010 παρουσιάζεται και για τα τρόλεϊ, όπου για κάθε κυκλοφορούν τρόλεϊ αναλογούν 0,61 τεχνίτες το 2011 (έναντι 0,70 το 2010) ή εναλλακτικά κάθε τεχνίτης είναι υπεύθυνος για 1,6 τρόλεϊ. Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης του διοικητικού προσωπικού το 30,6% είναι πανεπιστημιακής, το 15,7% τεχνολογικής, το 46,8% δευτεροβάθμιας και το 5,9 υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε., αναγνωρίζοντας από τη μια μεριά την καθοριστική σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και από την άλλη τη διαρκή ανάγκη για επένδυση σε αυτό, αναλαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες.
Επίσης, με στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την προαγωγή των συμφερόντων του επιβατικού κοινού, εφαρμόζουμε:
Τέλος, για την αντιμετώπιση έκτακτων ή επειγόντων περιστατικών και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, λειτουργεί το Κέντρο Διαχείρισης Εποπτών. Σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Διαχείρισης Εποπτών είναι:
  • να παρακολουθεί την κίνηση του στόλου των οχημάτων (μέσω του εποπτικού προσωπικού) και να λαμβάνει μέτρα σε περιπτώσεις έκτακτων ή επειγόντων περιστατικών, διαδηλώσεων, φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων (παγετός, πλημμύρες κλπ),
  • να ενημερώνει το επιβατικό κοινό σχετικά με διαδρομές, δρομολόγια, στάσεις λεωφορειακών γραμμών, γραμμών τρόλεϊ κλπ και
  • να επεξεργάζεται παράπονα και αιτήματα του επιβατικού κοινού σχετικά με το προσωπικό κίνησης και με την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου.
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver