Προσφυγή της Ryanair στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της κρατικής ενίσχυσης της Aegean AirlinesΠροσφυγή κατέθεσε η Ryanair στο Δικαστήριο της ΕΕ κατά της κρατικής ενίσχυσης της Aegean Airlines, ύψους 120 εκατ. ευρώ. 

H Ryanair στην προσφυγή της τονίζει ότι η ΕΕ δεν τήρησε συγκεκριμένες διαδικασίες. 

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του με θέμα «Κρατική ενίσχυση υπέρ της Aegean Airlines στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19», το Δικαστήριο της ΕΕ αναφέρει ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2021 η Ελλάδα κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα μέτρο ατομικής ενισχύσεως υπέρ της αεροπορικής εταιρίας Aegean Airlines. 

Η κοινοποιηθείσα ενίσχυση, με τη μορφή άμεσης επιδότησης, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων ευρώ είχε ως σκοπό να αποζημιωθεί η εν λόγω εταιρία για τις ζημίες που προέκυψαν λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19 από τις 23 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020. 

Με απόφαση της 23ης Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή κήρυξε την κοινοποιηθείσα ενίσχυση συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, ΣΛΕΕ. 

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα. 

H Ryanair ζητεί ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής. 

Προς στήριξη της προσφυγής της, προβάλλει ότι η Επιτροπή: 

-Πρώτον, εφάρμοσε εσφαλμένα το άρθρο 107, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, ΣΛΕΕ και υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως κατά την εξέταση του αναλογικού χαρακτήρα της ενισχύσεως για τη ζημία που προκλήθηκε. 

-Δεύτερον, εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση κατά παραβίαση των αρχών περί απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων, περί ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και περί ελευθερίας εγκαταστάσεως, επί των οποίων στηρίχθηκε η απελευθέρωση των αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και κατά παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 1008/2008 σχετικά με την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών. 

-Τρίτον, δεν κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας παρά την ύπαρξη σοβαρών δυσχερειών και πρόσβαλε τα διαδικαστικά δικαιώματά της. 

-Τέταρτον, παρέβη την υποχρέωση αιτιολογήσεως που υπέχει.

 

www.metaforespress.gr

 

 

ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver