Νέο πλαίσιο για τις παραβάσεις ταχογράφου και ωρών οδήγησης και ανάπαυσης οδηγώνΝομοθετικό Πλαίσιο 

Α. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Κανονισμός (ΕΕ) 165/2014 [κωδικοποιημένος έως κανονισμό (ΕΕ) 2020/1054] 

Κανονισμός (ΕΚ) 561/2006 [κωδικοποιημένος έως κανονισμό (ΕΕ) 2020/1054] 

Οδηγία 2006/22/ΕΚ [κωδικοποιημένη έως οδηγία (ΕΕ) 2020/1057] 

 

B. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΚΥΑ Φ450/89969/2023 (Β’ 1858) «Παραβάσεις της νομοθεσίας για τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και για τη συσκευή ελέγχου (ταχογράφος) και διοικητικές κυρώσεις.» 

ΚΥΑ Φ451/107877/2022 (Β’ 1765) «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την Οδηγία 96/71/ΕΚ και την Οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ, όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής, και του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2012.»

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο: https://www.yme.gr/metafores/psifiakos-taxografos/nomothetiko-plaisio 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver