ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ «Ο.ΣΥ. Α.Ε.» Ιστορικό ΔραστηριότηταςΗ Ο.ΣΥ. Α.Ε. αποτελεί τη φυσική συνέχεια όλων των προηγούμενων φορέων που εκτελούσαν συγκοινωνιακό έργο στην Αθήνα με θερμικά λεωφορεία και τρόλλεϋ.

Το 1952, οι ιδιώτες λεωφορειούχοι οργάνωσαν έξι Κοινά Ταμεία Εκμετάλλευσης Λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ.). Το καθένα απ' αυτά λειτουργούσε σε συγκεκριμένες γραμμές και για λόγους ισότητας ακολουθείτο η αρχή της εξίσωσης χιλιομέτρων και εισπράξεων. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκαν και έξι χώροι στάθμευσης χωρίς όμως συνεργεία συντήρησης.
Το 1961 ιδρύθηκε η πρώτη κρατική εταιρεία αστικών συγκοινωνιών με την επωνυμία Αστικές Συγκοινωνίες Περιοχής Αθηνών (Α.Σ.Π.Α.), γνωστή και ως 7ο Κ.Τ.Ε.Λ., στην οποία παραχωρήθηκαν συγκεκριμένες γραμμές εξυπηρέτησης, μεσαίας όμως οικονομικής αποδοτικότητας. Η Α.Σ.Π.Α. δημιούργησε στο Βοτανικό δικό της αποκλειστικό χώρο στάθμευσης και οργανωμένο συνεργείο συντήρησης.
Το 1968 ενώθηκαν τα έξι Κ.Τ.Ε.Λ. και δημιουργήθηκε το Ε.Κ.Τ.Ε.Λ., ενώ τα έξι Κ.Τ.Ε.Λ. διατήρησαν την αυτοδυναμία τους και λειτουργούσαν συγκεκριμένες γραμμές το καθένα με την ίδια περί εξίσωσης αρχή. Την εποχή αυτή τα Κ.Τ.Ε.Λ. αρχίζουν να παρουσιάζουν μείωση κερδών.
Το 1970 τα διογκούμενα οικονομικά και οργανωτικά προβλήματα του συστήματος οδηγούν στην ιδέα της ενοποίησης των αστικών συγκοινωνιών και το τότε Υπουργείο Συγκοινωνιών αναθέτει μελέτη για την "Οργάνωση των Αστικών Συγκοινωνιών της περιοχής Πρωτευούσης υπό Ενιαίο Φορέα" κάτω από την επίβλεψη του Ε.Κ.Τ.Ε.Λ. Η μελέτη εκείνη κατέδειξε την ορθότητα του μακροπρόθεσμου στόχου της ενοποίησης και πρότεινε μια εξελικτική πορεία προς την κατεύθυνση αυτή.
Το 1977 αφαιρέθηκαν όλες οι άδειες λειτουργίας Αστικής Συγκοινωνίας από τους μετόχους του Ε.Κ.Τ.Ε.Λ. και στη θέση του με το Νόμο 588/77 δημιουργείται μια ανώνυμη κρατική εταιρεία με την επωνυμία Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.). Με τον ίδιο νόμο καταργείται ο Ο.Ε.Α.Σ. και ιδρύεται ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.), ο οποίος έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, το συντονισμό και την εποπτεία του όλου συστήματος συγκοινωνιών της Πρωτεύουσας.
Το 1992 με το νόμο 2078 καταργείται η Ε.Α.Σ. και η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με θερμικά λεωφορεία ανατίθεται σε Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (Σ.Ε.Π.) μέλη των οποίων είναι υποχρεωτικώς φυσικά πρόσωπα στα οποία παραχωρείται η άδεια κυκλοφορίας των λεωφορείων.
Στα τέλη του 1993 η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με θερμικά λεωφορεία περιέρχεται ξανά στο Ελληνικό Δημόσιο. Με το Ν.2175/93 διαλύονται και θέτονται υπό εκκαθάριση οι 8
Σ.ΕΠ και ιδρύεται η Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ Α.Ε.) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ως καθολικός διάδοχος του Ο.Α.Σ. και των αρμοδιοτήτων του και ως εξ ολοκλήρου Κρατική Επιχείρηση εφαρμόζουσα τις αρχές τις ιδιωτικής οικονομίας και λειτουργούσα για το Δημόσιο συμφέρον υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο ΟΑΣΑ κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ίδιου νόμου ιδρύει την Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων (ΕΘΕΛ) στην οποία αναθέτει την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου μεταφέροντας σε αυτή το στόλο των λεωφορείων και το προσωπικό. Η ΕΘΕΛ ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου 1994 με την υπ' αριθμό 7687/94 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, καταχωρήθηκε την 1/7/94 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιά και πήρε Αριθμό Μητρώου 31381/02/8/94/206 (ΦΕΚ Ανωνύμων Εταιρειών 4367/21-7-94).
Από το Δεκέμβριο του 1998 με τη δημοσίευση του Νόμου 2669/98 οι Αστικές Συγκοινωνίες της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων μπαίνουν σε νέα φάση. Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο συντονισμός, ο έλεγχος, και η παροχή του Συγκοινωνιακού Έργου όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (επίγειων και υπόγειων) ανήκουν στον ΟΑΣΑ, ενώ η εκτέλεση του Συγκοινωνιακού Έργου με λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ διενεργείται από τους συμβαλλόμενους με αυτόν (ΕΦΣΕ) Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΘΕΛ Α.Ε., Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε., Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.), οι οποίοι αποτελούν και τις θυγατρικές του εταιρείες.
Τον Δεκέμβριο του 2004 ψηφίστηκε ο Νόμος 3297 που ορίζει ότι η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς διενεργείται από τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΘΕΛ, Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π. ) και τις Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ) οι οποίες με τον πρόσφατο Νόμο 3297/2004 έχουν υπαχθεί στην οικονομική και συντονιστική εποπτεία του ΟΑΣΑ. Οι Εκτελεστικοί Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου συντονίζονται και ελέγχονται από τον ΟΑΣΑ, αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που υπηρετούν σκοπούς Κοινής Ωφελείας και λειτουργούν με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGtlF8kkZciG7gwtBDHWLXu3VyeDkmrTW6c_CUQr1lWVJI83zXIQcLBXl0_wjWyQTlrUR9jc2hjYCjgGPu8Hgd5DoCOLaHNRxJUqzc1oCZVASc73VQOLxYZ9TAFhd-CR4H9gpugGODRmI4/s1600/%25CE%259F.%25CE%25A3%25CE%25A5.+%25CE%2591.%25CE%2595.+trolleatzis.jpgΤην 3.3.2011 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (τεύχος Α'- αριθμ.φύλλου 33) και τέθηκε σε ισχύ ο Ν.3920/2011 με αντικείμενο «Εξυγίανση, Αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Ατιικής και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τον οποίο η εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Α.Ε. (Ε.ΘΕ.Λ.)» απορροφά την εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (Η.Λ.Π.Α.Π.)». Πιο συγκεκριμένα, στην παραγρ. 5α του άρθρου 1 του νόμου αυτού αναφέρεται ότι η Εταιρία ΕΘΕΛ Α.Ε. τίθεται σε διαδικασία συγχώνευσης με τον ΗΛΠΑΠ Α.Ε. με απορρόφηση του τελευταίου από την πρώτη. 

Με τη συντέλεση της συγχώνευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, η
ΕΘΕΛ Α.Ε. μετονομάζεται σε «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.ΣΥ.)».
ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver