Η  διοίκηση της Ο.ΣΥ. Α.Ε. σε συνεργασία με τους εργαζόμενους στο Τμήμα Ασφαλιστικής Κάλυψης και Δ/σης προμηθειών  της εταιρείας, αλλά  και με τη καθοριστική  βοήθεια του Ασφαλιστικού Συμβούλου (Primary Link Α.Ε.)  πέτυχε μετά από διαπραγματεύσεις μηνών με την ανάδοχο εταιρεία « Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΓΑ)  μείωση τιμής για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων (θερμικά λεωφορεία) και των περιουσιακών στοιχείων της πρώην  ΕΘΕΛ, ύψους 4.000.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα η προσφορά της μειοδότριας και μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας στο διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε υπό την ευθύνη  διακομματικής επιτροπής με την συμμετοχή εκπροσώπων αρμόδιων υπουργείων και του ελεγκτικού συνεδρίου ήταν   21.080.372 ευρώ, για δύο έτη. Το τίμημα αυτό, όπως επισήμανε ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος της ΟΣΥ θεωρήθηκε  υπερβολικά υψηλό και αφού έλαβε την εξουσιοδότηση από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μετά από διαπραγματεύσεις μηνών πέτυχε προσφορά ύψους 17.180.000 ευρώ με τις ίδιες καλύψεις. 
Με την ίδια φιλοσοφία αναμένεται να κινηθεί η εταιρεία και στον άλλο μεγάλο διαγωνισμό ασφάλισης που αφορά τα ηλεκτροκίνητα οχήματα (τρόλλεϋ) .Οι ενέργειες των υπηρεσιών της εταιρείας και του ασφαλιστικού συμβούλου είχαν σαν αποτέλεσμα την προκήρυξη ενός διαγωνισμού με όρους που θα επιτρέψουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε σχέση με το παρελθόν και με σημαντικά καλύτερες οικονομικές προσφορές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικές εξοικονομήσεις  έχουν επιτευχθεί και στις υπηρεσίες καθαρισμού οχημάτων και εγκαταστάσεων (30% που αντιστοιχεί σε μειωμένο  ποσό κατά 1.000.000 ευρώ ) και στην φύλαξη  των εγκαταστάσεων (30% που αντιστοιχεί σε μειωμένο   κατά ποσό 120.000 ευρώ)
http://newpost.gr/