Σπεύσατε για προσλήψεις οδηγών και τεχνιτών σε ΟΣΥ - ΣΤΑΣΥΓιάννης Μπαζαίος 

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για προσλήψεις τουλάχιστον 356 οδηγών και 56 τεχνιτών για τα αστικά λεωφορεία της Ο.ΣΥ. καθώς και 75 οδηγών συρμών, 103 τεχνιτών και 8 οικοδόμων (ελαιοχρωματιστές, ξυλουργοί, πλακατζίδες και υδραυλικοί) από τη ΣΤΑ.ΣΥ για μετρό, τραμ και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. 

Ήταν τελικά αρκετό να αναδειχθεί ότι η έλλειψη οδηγών ευθύνεται για την ανεπάρκεια των δρομολογίων αστικών λεωφορείων (τελικά, λεωφορεία… υπάρχουν) και οδήγησε χθες στη δημοσίευση της προκήρυξης για τις προσλήψεις τουλάχιστον 356 οδηγών και 56 τεχνιτών για τα αστικά λεωφορεία της Ο.ΣΥ. (ΑΔΑ: 9137465ΧΘΞ-ΥΓ0) καθώς και 75 οδηγών συρμών, 103 τεχνιτών και 8 οικοδόμων (ελαιοχρωματιστές, ξυλουργοί, πλακατζίδες και υδραυλικοί) από τη ΣΤΑ.ΣΥ (ΑΔΑ: ΨΗ76465ΧΘΞ-ΟΟΕ) για μετρό, τραμ και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. 

Οι προσλήψεις είχαν εξαγγελθεί από τον περασμένο Ιούλιο, ακολούθησε ΠΝΠ στα τέλη Αυγούστου για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και μόλις αργά χθες το βράδυ (Παρασκευή 30 Οκτωβρίου) αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του υπουργείου Μεταφορών και της ΣΤΑΣΥ (αλλά όχι και σε ΑΣΕΠ ή ΟΣΥ, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου). 

Σπεύσατε 

 Οι διαδικασίες με την ΠΝΠ του περασμένου Αυγούστου θα τρέξουν γρήγορα, ίσως πιο γρήγορα από τα καθιερωμένα, όπως π.χ. με τη λεγόμενη «εποπτεία ΑΣΕΠ» η οποία λειτουργεί… δια της παραγραφής. Σε κάθε στάδιο (όροι, προσωρινοί πίνακες ή ενστάσεις) τα χρονικά περιθώρια που έχει το ΑΣΕΠ να ελέγξει είναι από 5 έως 20 ημέρες, πρακτικά ανύπαρκτες, αφού ακόμη και σε περίπτωση ένστασης δεν εξετάζεται ουσιαστικά εάν περάσει άπρακτη η προθεσμία και θεωρείται προκαταβολικά ότι εγκρίνονται οι πίνακες κατάταξης! 

Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι μόλις 15 ημέρες, δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου να έχουν στείλει τις υπογεγραμμένες αιτήσεις τους με όλα τα δικαιολογητικά. Μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου οι ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ θα πρέπει να έχουν συντάξει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων. 

Θα υπάρξει προθεσμία 5 ημερών για ενστάσεις (με παράβολο 20 ευρώ) και περιθώριο 20 ημερών στο ΑΣΕΠ να διενεργήσει έλεγχο νομιμότητας ή τον κατ’ ένσταση έλεγχο, δηλαδή μέχρι τις 7 Ιανουαρίου (ακόμη κι αν δεν έχει προλάβει το ΑΣΕΠ) θα επικυρωθούν οι πίνακες κατάταξης ώστε να ξεκινήσει μετά από λίγες ημέρες μια σύμβαση δοκιμαστικής υπηρεσίας μετά αποδοχών, ο έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας (μεταξύ άλλων και των δικαιολογητικών) και μέχρι την άνοιξη του 2022 η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Κατεβάστε τις προκηρύξεις: 

- 367 θέσεις προσωπικού ΔΕ οδηγοί λεωφορείων και 56 θέσεων ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων (ΟΣΥ) 

- 186 θέσεις προσωπικού (ΣΤΑΣΥ)

 

 Τα προσόντα 

Μεταξύ άλλων (διαβάστε αναλυτικά τις προκηρύξεις) οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το έτος 1975 έως και το έτος 1999, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα διορισμού - Ειδικότερα δεν προσλαμβάνεται προσωπικό που έχει απολυθεί λόγω ακαταλληλότητας ή πειθαρχικών παραπτωμάτων, από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) ή τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Φ.Σ.Ε.), εκτός εάν έχει περάσει πενταετία από την απόλυση (οπότε μάλλον καλοδέχεται όσους είχαν απολυθεί για πλαστούς τίτλους και άλλα πειθαρχικά παραπτώματα το 2012-2013 από τον τότε υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκο Μητσοτάκη). 

Φυσικά, για τους οδηγούς είναι απαραίτητη άδεια οδήγησης λεωφορείου (κατηγορίας Δ) ή αρθρωτού οχήματος (Δ+Ε) και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας και για τους τεχνίτες (όπου απαιτείται) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή ανάλογη εμπειρία. 

Η αίτηση απευθύνεται στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. και υποβάλλεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., στη διεύθυνση Παρνασσού 6, Τ.Κ. 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, ή μέσω email, στις διευθύνσεις: grammateiadks@osy.gr (γραμματεία διοίκησης) ή osy@osy.gr. 

Αντίστοιχα για τη ΣΤΑΣΥ η διεύθυνση είναι Αθηνάς 67, Αθήνα 10552 ή εναλλακτικά στο email: protocol@stasy.gr 

Προσοχή όμως, η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή, καθώς ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. Διορθώσεις, συμπλήρωση ή αντικατάσταση αίτησης ή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 

ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.
ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.


 
ΚΟΡΥΦΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Copyright © 2011 | 0sy-driver